Zarząd

Loading
loading..

Aktualny skład Zarządu

  • Barbara Sadowska – Prezes Zarządu
  • Krystyna Dorsz – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Zdzisław Molenda – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Lech Bór – Sekretarz Zarządu
  • Tomasz Sadowski – Członek Zarządu
  • Henryk Konieczny – Członek Zarządu
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background