Idea uniwersytetu ludowego wywodzi się z XIX-wiecznej skandynawskiej koncepcji Mikołaja Grundtviga przeniesionej na grunt polski m.in. przez Ignacego Solarza. Uniwersytet nawiązuje do międzywojennych tradycji szkół ludowych, w których duże znaczenie przykładano do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju osobowego i społecznego.

IMG_7982

Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej działa na rzecz rozwoju umiejętności i wiedzy oraz podnoszenia kluczowych kompetencji słuchaczy. Kształtuje u nich postawy obywatelskie.


Uniwersytet Ludowy prowadzi zajęcia dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, uczestników Centrów Integracji Społecznej i mieszkańców Barkowych domów wspólnotowych.

Celem działalności UL – SAS jest rozwój umiejętności i wiedzy oraz podnoszenie kluczowych kompetencji słuchaczy, a także kształtowanie u nich postaw obywatelskich.

Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej (UL – SAS) jest pozaformalną niepubliczną placówką edukacyjno-wychowawczą dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), w oparciu o ideę grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych i dotychczasowe doświadczenia środowiska Barki.

Rekrutacja prowadzona jest co ok. 8 miesięcy. O terminach informujemy na bieżąco.

Program edukacyjny

Program został opracowany po konsultacjach z przedstawicielami grupy docelowej. Sieć Barki zorganizowała spotkania z mieszkańcami domów wspólnotowych, CIS-ów i PS.

Uczestnicy spotkań określili obszary edukacyjne, które z ich punktu widzenia są najbardziej potrzebne.

W ramach programu edukacyjnego będą realizowane 3 kursy, z których każdy będzie trwał 8 miesięcy

IMG_7118
KURS ETYKI I WARTOŚCI (40h) - 8 mmiesięcy

1. Dylematy etyczne – sztuka prowadzenia debat [4h]
Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, dyskusje, debata oksfordzka, warsztaty, praca własna słuchacza – analiza tekstu pisanego
2. Społeczna nauka Kościoła (3h)
Metody kształcenia: wykład, dyskusja
3. Aktywny obywatel – od bierności do aktywności [10h]
Metody kształcenia: wykład, warsztaty, projekty uczestników, dyskusja, psycho-testy dla słuchaczy
4. Przywództwo grupowe – od podopiecznego do lidera[10h]
Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, warsztaty, dyskusja, prezentacje słuchaczy, analiza materiału filmowego, odgrywanie scenek rodzajowych
5. Komunikacja drogą do relacji – od dyskryminacji do solidarności [5h]
Metody kształcenia: wykład, warsztaty, prezentacja, praca w grupach, odgrywanie scenek rodzajowych, świadectwa, dyskusja
6. Odpowiedzialność za wspólnotę lokalną i środowisko – nasze małe ojczyzny [8h]
Metody kształcenia: wykład, warsztaty motywacyjne, świadectwa praktyków, dyskusja, analiza materiału filmowego

wartość finansowania:  824 929,60 zł

wartość finansowania: 824 929,60 zł

Black-White-Elegant-Minimalist-Model-Beauty-Fashion-Logo
znaki_strona_www-4
Skip to content