Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Wizyta studyjna Sieci Barka w Odolanowie

Wzięliśmy udział w wizycie studyjnej Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka, na zaproszenie Stowarzyszenia Trzeźwość  w Odolanowie Centrum Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenia Dolina Baryczy. Blisko dwudziestu przedstawicieli organizacji Sieci Barka poznało działalność CIS-u w Odolanowie, który m.in. dba  o teren wspaniałego, 14-hektarowego parku odolanowskiego powstałego z okazji 600-lecia miasta. Piękne stawy, rabaty z kwiatami, obserwatorium  astronomiczne,

paź 21, 2021 Admin

Seminarium Wyzwania dla organizacji obywatelskich w procesie deinstytucjonalizacji – perspektywa międzynarodowa

Wspólnota Robocza Związek Organizacji Socjalnych zaprasza do udziału w seminarium „Wyzwania dla organizacji obywatelskich w procesie deinstytucjonalizacji – perspektywa międzynarodowa”, w czwartek 21 października 2021 r. Poniżej szczegółowy program: Warszawa, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, 21 października 2021 10:30–10:45 Wprowadzenie i przywitanie 10:45-11:00 Informacja o projekcie „SUS-Sektor Usług Społecznych” – Kamila Płowiec WRZOS 11:00–12:00

paź 13, 2021 Admin

Szkoła Menadżerów Organizacji Socjalnych w Olsztynie

Przez kilka ostatnich miesięcy, przedstawiciel Sieci Barka uczestniczył w cyklu szkoleń „Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych” prowadzonej przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych. Podczas spotkania w dniach 27-29 września – grupa menedżerów na zjeździe organizowanym w ramach projektu „SOS-Silne Organizacje Socjalne” finansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, gościła w Federacji Organizacji

paź 04, 2021 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background