Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

I Kulinarny Dzień ES

Zapraszamy do udziału w I Kulinarnym Dniu Ekonomii Społecznej, w celu podkreślenia roli, jaką, szeroko rozumiana, sztuka kulinarna odgrywa w przedsiębiorczości społecznej oraz faktu, że przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego prezentują w tej dziedzinie wysoki poziom. Niedawno świętowaliśmy pierwszy rok działalności trzech z nich: Dobrej Kawiarni, Restauracji Wspólny Stół oraz Restauracji Kantyna w Poznaniu. Wszystkie, mimo

Wrz 21, 2016 Admin

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozpoznania rynku na medale. Szczegóły w załączniku. rozeznanie-rynku-medale

Wrz 20, 2016 Admin

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku na poczęstunek. Szczegóły w załączniku. rozeznanie-rynku-poczestunek

Wrz 20, 2016 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background