Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Przedsiębiorstwa społeczne zapraszają na Jarmark do Kórnika 10 i 11 grudnia

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej I Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają na wyjątkowy Jarmark Świąteczny przygotowany przez przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego w Ośrodku QQ!ryku w Kórniku. Motywem przewodnim będzie „łączenie, podróż dookoła świata, wspólne tworzenie najdłuższego łańcucha choinkowego”. Idea będzie kontynuowana przez QQ!ryku jeszcze podczas następnych, przedświątecznych przedsięwzięć. PROGRAM: Jarmark Świąteczny w QQ!ryku w

Gru 09, 2016 Admin

Rozeznanie rynku dot. realizacji i emisji audycji radiowych

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym realizacji i emisji audycji radiowych. rozeznanie-rynku-audycja-radiowa

Gru 08, 2016 Admin

Rozeznanie rynku dot. realizacji i emisji spotu radiowego

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym realizacji i emisji spotu radiowego. rozeznanie-rynku-spot-radiowy

Gru 08, 2016 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background