Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym materiałów szkoleniowych. rozeznanie rynku materiały szkoleniowe

Maj 19, 2017 Admin

Georges Dassis na konferencji sieciującej

Zakończyła się pierwsza część wizyty Georgesa Dassisa – Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Razem z przedstawicielami partnerstw lokalnych, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji obywatelskich subregionu poznańskiego, uczestniczy w konferencji sieciującej ( w ramach projektu WCES), „Dwa ujęcia społecznej gospodarki rynkowej”. W swoim wystąpieniu Georges Dassis przedstawił działania EKESu, nawiązał do ideałów polskiej Solidarności oraz podkreślił radość z

Maj 16, 2017 Admin

ES na Targach Viva Seniorzy

W dniach 12-13 maja reprezentowaliśmy przedsiębiorczość społeczną subregionu poznańskiego na Targach Viva Seniorzy w Poznaniu. Rozmawialiśmy zarówno z gośćmi, jak i wystawcami targowymi, zachęcając do korzystania z usług przedsiębiorstw społecznych. Indywidualnie wystawiali się : Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne oraz Spółdzielnia Socjalna Pomagajmy Razem – która także przygotowała pokazowe sesje fitness z użyciem pierścieni smovey. W 8.edycji

Maj 15, 2017 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background