Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Spotkanie liderów Barki

We wtorek 28 grudnia zjechali do Chudobczyc, do domu Tomka i Basi Sadowskich, przedstawiciele wspólnot Barkowych oraz kadry z Poznania oraz Barek zagranicznych, na tradycyjne spotkanie liderów. Podsumowano mijający rok i wytyczono kierunki na rok następny.

gru 30, 2022 Admin

Wigilijne spotkania

Każda wspólnota, organizacja, każde środowisko Barkowe , organizowały spotkania wigilijne dla swoich członków, przyjaciół i sympatyków. Znane są tradycyjne wigilie Fundacji Barka organizowane zawsze 24 grudnia o godzinie 17.30 dla samotnych, ubogich, rodzin wielodzietnych, wspólnoty Barkowej. Ten rok jednak przyniósł nieoczekiwaną sytuację. I tak Fundacja Barka zorganizowała w tym roku dwie wigilie. Drugą – w

gru 27, 2022 Admin

Świąteczne życzenia

Drodzy Członkowie Sieci Barka, przyjmijcie najlepsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym roku 2023! Foto: Pixaby

gru 22, 2022 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background