Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

15-lecie Grupy AA w Warmątowicach

W sobotę 17 czerwca odbyły się obchody 15-lecia działalności Grupy AA Barka w Warmątowicach, która pracuje w ramach Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Strzelcach Opolskich. W programie obchodów znalazły się: uroczysty otwarty mityng Grupy AA, msza św., festyn sportowo-rekreacyjny – w tym turniej piłki ulicznej, turniej siatkówki plażowej, a także gry i zabawy

Cze 19, 2017 Admin

Zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

Drodzy Członkowie Sieci Barka, zapraszamy na Walne Zebranie w poniedziałek 26 czerwca o godz. 15 w pierwszym terminie oraz o godz. 15.30 w drugim terminie. Spotykamy się Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 , Galeria, sale C. W załączeniu szczegółowy program. zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

Cze 12, 2017 Admin

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym materiałów szkoleniowych. rozeznanie rynku przygotowanie materiałów szkoleniowych

Maj 19, 2017 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background