Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Spotkanie Sieci Barka w Jarosławcu

W środę 22 czerwca wzięliśmy udział w kolejnej wizycie studyjnej do siedziby organizacji członkowskiej Sieci Barka.  Spotkaliśmy się w Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury. Mieliśmy okazję spotkać się z władzami regionu, w tym ze starostą Ernestem Iwańczukiem, wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską – Zabłocką,  a także burmistrzem Środy Wlkp. Piotrem Mielochem.

cze 23, 2022 Admin

35-lecie Kapeli znad Baryczy 4 czerwca

W programie Jubileuszu 35 Lecie Kapeli znad Baryczy koncert o godz. 15.00 rozpocznie CHÓR św. GRZEGORZA z Parafii św. Marcina w Odolanowie w repertuarze pieśni ukraińskich! Koncert Jubileuszowy został wpisany w program VI EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SCHUMANA 2022 / VI EUROPAN SCHUMAN FESTIVAL 2022/ i będzie w całości transmitowany w portalach internetowych w Polsce i Europie!

maj 30, 2022 Admin

Nowe władze Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W dniach 27 i 28 maja obradowało w Warszawie Walne Zebranie Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Sieć Barki jest członkiem Federacji. W skład zarządu w kadencji 2022-2025 wejdą: Jakub Wilczek, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (prezes) Lidia Węsierska, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka (wiceprezeska) Piotr Olech, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia

maj 30, 2022 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background