Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Spotkanie Integracyjne w Chudobczycach i podsumowanie projektu Eco-Restaurteur

Podczas corocznego spotkania integracyjnego Sieci Barka, w sobotę 29 lipca, spotkali się w Chudobczycach przedstawiciele centrów integracji społecznej z Wielkopolski (CIS Fundacji Barka, CIS Pogotowia Społecznego, CIS z Rogoźna oraz CIS z Chudobczyc), przedstawiciele wielkopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz stowarzyszeń i wspólnot (m.in. „Wielkopomoc”, „Lepsza Przyszłość”, SIW Barka, Stowarzyszenie Wydawnicze, Barka IE). Wśród zaproszonych gości byli

Sie 01, 2017 Admin

Barka ze Strzelec Opolskich w Licheniu

W dniach 26-28 lipca odbyły się XXI Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, tradycyjnie w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. W spotkaniu wzięła udział reprezentacja Barki ze Strzelec Opolskich. „Zawsze mam szansę” – takie hasło towarzyszyło w tym roku uczestnikom Spotkań, a byli wśród nich: anonimowi alkoholicy, narkomani, palacze, hazardziści, erotomani, żarłocy, ich krewni i przyjaciele. W programie znalazły

Lip 31, 2017 Admin

Artykuły prasowe o ekonomii społecznej w subregionie poznańskim

Zachęcamy do lektury artykułów o ekonomii społecznej, które ukazały w dodatkach do Głosu Wielkopolskiego – w „Pasażu Poznańskim” oraz „Tygodniku Śremskim”. Artykuł_Glos_Wielkopolski_Tygodnik_miejski_Pasaz_Poznanski_23_06_2017 Artykuł_Glos_Wielkopolski_Tyg._Tygodnik_Sremski_23_06_2017

Cze 25, 2017 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background