Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

75. urodziny Tomasza Sadowskiego

W niedzielę, 4 marca, 75. urodziny obchodzi Tomasz Sadowski – współzałożyciel Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i Sieci Barka. Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy następnych twórczych lat, w szczęściu i zdrowiu.

Mar 02, 2018 Admin

Wizyta studyjna z Dopiewa

W środę 28 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, gościliśmy wizytę studyjną z Partnerstwa Lokalnego w Dopiewie. Goście spotkali się ze Spółdzielnią Socjalną Talent w Szamotułach. W Pniewach – z kadrą i uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Ostoja oraz Spółdzielnią Socjalną Horyzont. W Poznaniu odbyło się spotkanie w CISie prowadzonym przez Fundację Barka oraz

Mar 01, 2018 Admin

O spółdzielniach socjalnych na konferencji w Szamotułach

Byliśmy dzisiaj na konferencji SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO SPOSÓB NA PRZECIWDZIAŁANIE BIERNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach przy ul. Lipowej 27. Inicjatorem spotkania był PFRON, a wśród prelegentów znaleźli się m.in. s. Grażyna Koźlik – prezes Spółdzielni Socjalnej Talent oraz Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz.

Lut 27, 2018 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background