Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

NESsT Inicjatywa na rzecz zatrudnienia uchodźców

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym br. wywołała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Blisko 4 mln uchodźców z Ukrainy znalazło schronienia w Polsce i Rumunii, dołączając do uchodźców z Azji i Afryki goszczących regionie. NESsT wraz z IKEA Social Entrepreneurship oraz Fundacją Cisco , podjęły współpracę w celu uruchomienia NESsT

sie 26, 2022 Admin

Szkolenie w Gębiczynie o bezpieczeństwie ekonomicznym

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka realizują projekt Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego. Na zdjęciu jedno ze szkoleń prowadzonych przez psychologa Romana Pomianowskiego, specjalizującego się we wsparciu dla osób zadłużonych, odbywające się w siedzibie Fundacji Gębiczyn. Fundacja Gębiczyn jest członkiem Sieci Barka.

sie 17, 2022 Admin

Konkurs  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej w politykę lokalną. Konkurs prowadzony jest na terenie Wielkopolski i skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022

sie 10, 2022 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background