Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Pakiet wsparcia dla poznańskich ngo w dobie pandemii

Miasto Poznań rozwija pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych: przeznacza 200 tys. zł na to, by mogły one łatwiej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Poznańskie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o mikrodotacje w wysokości maksymalnie 2,5 tys. zł. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych lub kupno sprzętu czy usług

Paź 21, 2020 Admin

Walne zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Wspólpracy Barka zaprasza na Walne Zebranie Sieci Barka w środę, 19 sierpnia 2020 r., w auli Jana Pawła II, budynek B, I piętro ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań o godz. 15.00 w pierwszym terminie oraz o godz. 15.30 w drugim terminie.  Program Powitanie. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego zebrania

Sie 04, 2020 Admin

Zmarł Zbigniew Kudrzyn

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Zbigniew Kudrzyn, wieloletni instruktor  Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, prowadzonego przez Fundację Integracji Społecznej  Feniks – organizację członkowską Sieci Barka. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 17 lipca br. o godz. 15, w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Częstochowie. Małżonce – Pani Urszuli Sprącel-Kudrzyn, Prezesce Fundacji Feniks i Wiceprezesce Sieci

Lip 16, 2020 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background