Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Nowy CIS w Lęborku

Artur Małek, szef Fundacji Promyk Solidarności z Potęgowa, informuje, że przy wsparciu Fundacji i CISu w Potęgowie, w Lęborku powstał nowy CIS. Założycielem nowego Centrum jest Lęborskie Stowarzyszenie Eduq. CIS posiada już status od wojewody i niebawem rozpocznie działalność. Jak podkreśla Artur Małek – to drugi już CIS w tym regionie ( 1- szy powstał

Sie 24, 2016 Admin

Zaproszenie do Akademii Spółdzielcy w Chudobczycach

ZAKOŃCZENIE WAKACJI w Chudobczycach Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza w ramach Akademii Spółdzielcy, na spotkanie rekreacyjno– integracyjne do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lubosz Wlk. w Chudobczycach, w sobotę, 27 sierpnia 2016 r. W programie: 13:00 -14:00 Przyjazd uczestników, rekreacja 14:00 -15:30 Akademia Spółdzielcy, w tym: prezentacja pt. „Czego możemy nauczyć się od pszczół?”, przygotowana przez

Sie 22, 2016 Admin

Roczek Wspólnego Stołu

Na poznańskiej Śródce od roku działa Restauracja Wspólny Stół, prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną o tej samej nazwie. Jest to przedsiębiorstwo społeczne założone przez osoby prawne – Stowarzyszenie Wydawnicze Barki oraz Sportowe Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej Barka, powstałe w ramach dofinansowania poprzedniej edycji WCES. Rzadko kto sobie zdaje sprawę, że przedsiębiorstwa społeczne muszą sprostać wyższym

Sie 16, 2016 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background