Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania cateringu podczas konferencji 5 kwietnia br. w Środzie Wielkopolskiej. rozeznanie catering 5.4 Środa Wlkp

Mar 23, 2017 Admin

AKADEMIA Społdzielcy nt. usług komunalnych

Dzisiaj spotkaliśmy się w ramach Akademii Spółdzielcy, w gronie przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz centrów integracji społecznej zajmujących się szczególnie usługami porządkowymi i komunalnymi, dbaniem o tereny zielone. Rozmawialiśmy m.in. o sposobach naliczania stawek za wykonaną pracę, poszukiwaniu klientów, zdobywaniu zleceń, promowaniu się oraz działaniach reintegracyjnych. Naszym gościem była pani Marta Jastrząb, inspektor nadzoru w Zarządzie

Mar 21, 2017 Admin

Relacja z seminarium nt. dostępnego budownictwa

Ważną i potrzebną okazała się organizacja seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”. Doceniając wagę spotkania, specjalny list do uczestników i prelegentów skierowała pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zaproszona – nie mogła osobiście przybyć do Poznania. Nieodzownym , bowiem, jest równoległe działanie na rzecz poprawienia sytuacji ekonomicznej jednostek, np. poprzez

Mar 16, 2017 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background