Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Roczek Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł

We wtorek, 13 lutego, odbyły się kameralne obchody, pierwszego roku działalności Spółdzielni Socjalnej Talent, w kawiarni Napoleon w Szamotułach. Uczestnikami spotkania byli m.in. członkowie Spółdzielni, Anna Skupień – dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON, Starosta Szamotulski – Józef Kwaśniewicz oraz przedstawiciele Barki, w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej. Gratulujemy i życzymy dalszego, owocnego rozwoju!

Lut 14, 2018 Admin

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

W czwartek 8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych. Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie. Na wstępie spotkania Burmistrz przedstawił Honorowy Tytuł „Samorząd Zaangażowany” , który Gmina Oborniki otrzymała od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w listopadzie

Lut 09, 2018 Admin

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 05/WCES/SIEĆ/2018 dotyczące druku publikacji, najniższą ofertę cenową zaproponowała firma: Dom Wydawniczy Margrafsen Adam Senska ul. Białogardzka 13 85-808 Bydgoszcz Oferta z dnia 26 stycznia na kwotę 26.512 zł brutto

Lut 07, 2018 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background