Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

II edycja Konkursu “Społeczny StartUp”

Do 31 lipca trwa przyjmowanie wniosków do najnowszej edycji Konkursu Społecznego StarUpa, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation, we współpracy z Bankiem Pekao S.A. W jej wyniku pula innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych otrzymujących wsparcie rozwojowe zostanie powiększona do 15. Wszystkie one wejdą w skład budowanego dzięki programowi inkubatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Szczegóły na stronie www.spolecznystartup.pl

Lip 15, 2016 Admin

Dofinansowania na nowe miejsca pracy w Kwilczu i Lesznie

W ramach działalności Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie PISOP, przyznane zostały kolejne środki finansowe na utworzenie 10 nowych miejsc pracy w ramach dwóch przedsiębiorstw społecznych: Przedsiębiorstwu Społecznemu – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o. o. z Kwilcza oraz Stowarzyszeniu „Pro-Activ” z Leszna. Obie organizacje są członkami Sieci Barka. Gratulujemy rozwoju i życzymy

Lip 13, 2016 Admin

Wizyta studyjna Komitetu ds. ES

W środę 6 lipca, przedstawiciele Komitetu ds. Ekonomii Społecznej przy ROPS w Poznaniu, wzięli udział w wizycie studyjnej organizowanej przez WCES, w subregionie poznańskim (Subregion Poznański – miasto Poznań, powiat poznański, powiat obornicki, powiat szamotulski, powiat śremski, powiat średzki). Pierwsza część wizyty miała miejsce w Śremie, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Paumark”,

Lip 07, 2016 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background