Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Majówka z Ekonomią Społeczną

W sobotę 19 maja 2018 r. , w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, zorganizowaliśmy Targi Ekonomii Społecznej, pn. Majówka z Ekonomią Społeczną. Dzień rozpoczęliśmy 3. Biegiem na rzecz ES , na trasie Śródka –Zawady. Następnie Majówkę rozpoczęła Barbara Sadowska, Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, rozmową reprezentantami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (starszy

Maj 23, 2018 Admin

3. Bieg na rzecz Ekonomii Społecznej

19 maja 2018 r., w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, zorganizowaliśmy III Bieg na rzecz Ekonomii Społecznej. Sprzyjały nam słoneczna pogoda, dobrze zaplanowana trasa oraz pozytywne nastawienie zarówno biegaczy, jaki i organizatorów. Pierwsze miejsce w kategorii męskiej zajął Michał Kubiak z Grupy Ad RunaLine Team, a pierwsze miejsce w kategorii Kobiet – Magdalena Jaworska

Maj 23, 2018 Admin

75. urodziny Tomasza Sadowskiego

W niedzielę, 4 marca, 75. urodziny obchodzi Tomasz Sadowski – współzałożyciel Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i Sieci Barka. Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy następnych twórczych lat, w szczęściu i zdrowiu.

Mar 02, 2018 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background