Obywatelska Wielkopolska

Opis projektu

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Cel projektu

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego.

Termin realizacji

1 sierpnia 2014r. – 30 czerwca 2015r.

Dla kogo?

Przedstawiciele samorządowej administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Działania projektowe

1.Konferencje upowszechniające Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 5 subregionach Wielkopolski.
2. 5 szkoleń jednodniowych na temat Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
3. Szkolenie dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
4. 3 jednodniowe szkolenia na temat „Lokalny Indeks Oceny Współpracy jako narzędzie do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”.
5. Przeprowadzenie wstępnej i powdrożeniowej samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim.
6. Doradztwo grupowe w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim (5-7 spotkań warsztatowych w każdej jst w grupach 10 osobowych; rezultatem spotkań będą Roczne Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.)
7. Organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych z 10 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego.
8. Doradztwo indywidualne w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 50 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego.
9. Konferencja podsumowująca wdrożenie Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
10. 5 seminariów na temat integracji sektora organizacji pozarządowych (po jednym seminarium w każdym z 5 subregionów.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego-kolor-300x141
wrk_logo
Skip to content