Obywatelska Wielkopolska

Loading
loading..

OPIS PROJEKTU „OBYWATELSKA WIELKOPOLSKA”

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background