Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania cateringu podczas konferencji 5 kwietnia br. w Środzie Wielkopolskiej.

rozeznanie catering 5.4 Środa Wlkp

AKADEMIA Społdzielcy nt. usług komunalnych

Dzisiaj spotkaliśmy się w ramach Akademii Spółdzielcy, w gronie przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz centrów integracji społecznej zajmujących się szczególnie usługami porządkowymi i komunalnymi, dbaniem o tereny zielone. Rozmawialiśmy m.in. o sposobach naliczania stawek za wykonaną pracę, poszukiwaniu klientów, zdobywaniu zleceń, promowaniu się oraz działaniach reintegracyjnych. Naszym gościem była pani Marta Jastrząb, inspektor nadzoru w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu – dziękujemy za spotkanie!

Relacja z seminarium nt. dostępnego budownictwa

Ważną i potrzebną okazała się organizacja seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”.
Doceniając wagę spotkania, specjalny list do uczestników i prelegentów skierowała pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zaproszona – nie mogła osobiście przybyć do Poznania.
Nieodzownym , bowiem, jest równoległe działanie na rzecz poprawienia sytuacji ekonomicznej jednostek, np. poprzez rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, jak i działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych. Bez poprawy warunków zamieszkania nikt nie będzie coraz lepszym pracownikiem. Taki wniosek płynie z licznych wystąpień. W pierwszej części wypowiadali się praktycy. Maria Sadowska przedstawiła historię domów wspólnotowych Barki, ich dosłowne powstawanie z ruin. Antoni Tercha opowiedział o modernizacji domów wspólnotowych Barki w Strzelcach Opolskich. Krystyna Dorsz zaprezentowała proces powstawania mieszkań społecznych wybudowanych przez Diakonijną Spółkę Zatrudnienia z Kwilcza, a przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Dostępnego Budownictwa Barka -Darzybór zaprezentowali historię i założenia osiedla socjalnego przy ul. Darzyborskiej. Drugą część zapoczątkowało spojrzenie międzynarodowe – Jerzy Adamski, dawniej pracujący w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie, przedstawił program COOP, w którym analizie poddane było m.in. poznańskie osiedle domów socjalnych Darzybór. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie Magdaleny Malinowskiej -Wójcickiej – głównego legislatora Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Tomasza Lewandowskiego – zastępcy prezydenta Poznania. Uzupełnieniem całości były wystąpienia naukowców: dra hab. Piotra Lisa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz profesora Mariusza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na zakończenie uczestnicy udali się z wizytą studyjną na osiedle domów socjalnych przy ul. Darzyborskiej.
Relację z wydarzenia nadały Radio Merkury oraz telewizja WTK.
http://www.wtk.pl/video-id-31408-puls_dnia_ze_srody_15_marca od 23 min. 52 sek.
Seminarium zrealizowano w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

List od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej 15.03.2017 r.

Konferencja Podmioty Ekonomii Społecznej – kierunki rozwoju i wsparcie finansowe w 2017 roku

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnej konferencji, podczas której zostaną przekazane informacje na temat możliwości rozwoju i wsparcia PES w 2017 roku.

Konferencja odbędzie się w środę 15 marca, w godz. 11-15, w Sali 01 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły i rejestracja: www.frw.pl

program_konferencja_PES_poznań-1

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania cateringu na seminarium.

rozeznanie_rynku_cantering_na seminarium

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania materiałów seminaryjnych.

rozeznanie_rynku_materiały_seminaryjne

Seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”

W środę 15 marca od godziny 9. zapraszamy na seminarium.

Tematyka spotkania związana jest z wieloletnim zaangażowaniem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz współpracujących z nią organizacji, w ramach Sieci Barka, w sprawy przedsiębiorczości społecznej i dostępnego budownictwa – rozumianych jako fundament przemiany sytuacji życiowej osób najuboższych, długotrwale wykluczonych, a czasem wręcz niezauważanych przez tradycyjny system opieki społecznej.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, w siedzibie Barki w Poznaniu, przy ul. Św. Wincentego 6/9.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 marca, pod adresem: elzbieta.malik@barka.org.pl

Seminarium Dostępne budownictwo w perspektwie ekonomii społecznej projekt programu (2)

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. realizacji filmu „Ekonomia Społeczna” – Droga do rozwoju”.

rozeznanie-rynku-flm ES droga do rozwoju

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. realizacji spotu telewizyjnego.

rozeznanie-rynku-spot telewizyjny

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. wynajmu sali konferencyjnej.

rozeznanie rynku wynajem sali konferencyjnej

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background