Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Konferencja Pokonać Bezdomność on line

W imieniu Organizatorów – przekazujemy zaproszenie na konferencję „Pokonać bezdomnośc”.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności ma przyjemność zaprosić na konferencję online „Pokonać bezdomność”, która odbędzie się 1-4 grudnia. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są pod poniższymi linkami. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 27 listopada. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o konferencji: https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/wydarzenia/wyd_20201113_pb2020_konfonline

Rejestracja uczestników: https://meeting15.com/pl/join-event/homelessness/1252

Już od kilku lat Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zrzeszająca największe polskie organizacje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności, ma zaszczyt i przyjemność realizować dla Was projekt „Pokonać bezdomność” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o tej samej nazwie. Jego celem jest niezmiennie dostarczanie Wam, praktykom pomagania osobom w sytuacji największego wykluczenia, innowacyjnych, skutecznych i sprawdzonych metod wsparcia i przeciwdziałania problemowi bezdomności.

W tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję przekrojową, poświęconą wielu różnym aspektom rozwiązywania problemu bezdomności. Chcemy zwrócić uwagę na problem dostępu do pomocy osób migrujących, rozwiązania mieszkaniowe w perspektywie czekającej nas deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem na doświadczenia pierwszych projektów realizujących metodę najpierw mieszkanie, wsparcie osób pozostających poza pomocą instytucjonalną, w szczególności w obszarze zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego, problematykę bezdomności młodzieży, zaangażowanie samych osób bezdomnych w pomoc czy wreszcie szersze spojrzenie z perspektywy Unii Europejskiej oraz możliwości finansowania usług w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych UE. Chcemy również zachęcić Państwa do podpisania się pod Deklaracją w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności. Wskazuje ona najistotniejsze obszary problemowe w Polskim systemie rozwiązywania problemu bezdomności i jest drogowskazem na najbliższe lata, zarówno dla władz i instytucji publicznych, jak i dla sektora pozarządowego. Treść deklaracji znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Jak co roku liczymy, że dostarczana wiedza i dobre praktyki oraz stworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji ekspertów, badaczy i praktyków, przełożą się na lepszą jakość pomocy, większą skuteczność w reintegracji osób bezdomnych oraz rozwój lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności i wdrażanie w nich innowacji. Jednocześnie, z uwagi na trwającą epidemię, zmuszeni jesteśmy po raz pierwszy do realizacji konferencji w formule online, liczymy jednak, że nie będzie miało to wpływu na jakość wydarzenia i Państwa zadowolenie z udziału w nim. Jak co roku mamy też nadzieję, że połączy nas wspólne przekonanie o tym, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

Życzymy udanego i owocnego udziału w konferencji!

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

http://www.facebook.com/ofrpb/

Tel.: (+48) 600 350 002

KIERMASZ ŚWIĘTOMARCIŃSKI POGOTOWIA SPOŁECZNEGO on-line

Pierwszy raz, z powodu aktualnej sytuacji ,  nie odbędą się tradycyjne obchody świętomarcińskie na ul. Święty Marcin w dniu 11 listopada, tak charakterystyczne dla Poznania. Zarówno Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, jak i Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne – obie organizacje prowadzące miejsca wsparcia dla osób bezdomnych oraz centra integracji społecznej , co roku prowadząc na św. Marcinie stoiska sprzedażowe, zarabiały fundusze na pomoc potrzebującym. W tym roku tak nie będzie. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne postanowiło więc zaprosić swoich odbiorców na Kiermasz Świętomarciński  on-line. Oto co czytamy  na facebooku Pogotowia:

„Od 15 lat wpisujemy się w tradycję obchodzenia Imienin Ulicy św. Marcin. Zawsze było to dla nas ważne wydarzenie – pół roku wcześniej rozpoczynały się przygotowania do tego dnia. Sztab ludzi szył, malował, dekorował, tworzył dzieła, które mogliśmy sprzedawać w ramach kwesty pod hasłem „Pomóż bliźniemu przetrwać zimę”, a ludzie odwiedzający nasz stragan byli hojni i życzliwi.

11 – go listopada rozpoczynał się dla nas skoro świt rozstawieniem straganu. Od rana czuliśmy atmosferę święta, zabawy, czuliśmy zapach i smak rogali, z niecierpliwością wypatrywaliśmy pierwszych klientów. Bardzo nam zależało na pokazaniu umiejętności i talentów osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, ich pasji i możliwości.

Niestety obecna sytuacja bardzo ograniczyła nasze aktywności. Nie przestaliśmy jednak przygotowywać się do tego wyjątkowego i ważnego dnia. Nie wyobrażamy sobie żeby się z Państwem nie spotkać. Dlatego postanowiliśmy stworzyć nasz wirtualny Kiermasz Świętomarciński.

Zapraszamy do obejrzenia naszych produktów, a jeśli się coś spodoba – zachęcamy do zakupu. Codziennie prezentować będziemy nowe przedmioty. Zarobione w ramach kiermaszu środki będą przeznaczone na naszą działalność statutową.

Jak kupować

Prosimy o zamieszczenie informacji o chęci zakupu w komentarzu. Odpowiemy w wiadomości o dostępności produktu i sfinalizujemy transakcję. Za wybrany produkt można zapłacić przelewem na konto 77 1090 1359 0000 0001 3567 0263 z dopiskiem „kiermasz”. Jeśli produkt mamy wysłać pocztą prosimy o doliczenie do wpłaty 10 zł. Drugą opcją jest odebranie produktu w naszym sklepiku Pakamera Społeczna ul. Ostrówek 7 na poznańskiej Śródce – również po uiszczeniu wpłaty na nasze konto, z tym że tutaj nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.”

Bieżące informacje na fb wydarzenia.

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

Pakiet wsparcia dla poznańskich ngo w dobie pandemii

Miasto Poznań rozwija pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych: przeznacza 200 tys. zł na to, by mogły one łatwiej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Poznańskie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o mikrodotacje w wysokości maksymalnie 2,5 tys. zł. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych lub kupno sprzętu czy usług potrzebnych do pracy zdalnej. Wsparcie może też być dofinansowaniem do opracowania materiałów i projektów autorskich, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pracy zdalnej lub udostępniane oraz realizowane online – np. broszur, pakietów profilaktycznych, prozdrowotnych, kursów, wykładów, webinariów, szkoleń.

Nabór już ruszył – całość procedury odbywać się będzie za pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Składane wnioski muszą spełniać kilka warunków. Wysokość wsparcia nie może przekraczać 2,5 tys. zł, a przeznaczone do dofinansowania przedsięwzięcia muszą być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji lub zadaniami zleconymi przez Miasto Poznań. Projekty powinny uwzględniać m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

informacje: https://www.poznan.pl/mim/info/news/pomoc-w-pandemii-dla-organizacji-pozarzadowych,154519.html

Walne zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Wspólpracy Barka zaprasza na

Walne Zebranie Sieci Barka

w środę, 19 sierpnia 2020 r., w auli Jana Pawła II, budynek B, I piętro

ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 15.00 w pierwszym terminie oraz o godz. 15.30 w drugim terminie.

 Program

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019. 
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
 8. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Sieci Barka za rok 2019.
 9. Skreślenie z listy członków nieaktywnych organizacji.
 10. Omówienie projektu Szansa – Szkoła Animacji Społecznej.
 11. Aktualności, uwagi, wnioski, podsumowania.
 12. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie. Do zobaczenia!

Zmarł Zbigniew Kudrzyn

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Zbigniew Kudrzyn, wieloletni instruktor  Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, prowadzonego przez Fundację Integracji Społecznej  Feniks – organizację członkowską Sieci Barka.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 17 lipca br. o godz. 15, w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Częstochowie.

Małżonce – Pani Urszuli Sprącel-Kudrzyn, Prezesce Fundacji Feniks i Wiceprezesce Sieci Barka, składamy  wyrazy serdecznego współczucia.

Fot. z profilu na Facebooku

Spotkanie Wspólnot Barkowych

W sobotę 11 lipca 2020 roku w Chudobczycach spotkali się przedstawiciele Wspólnot Barkowych. Minęło 6 miesięcy od pogrzebu współzałożyciela Fundacji Barka Tomasza Sadowskiego. Przybyli obejrzeli ostatni film z udziałem szefa Barki, zrelizowany w pierwszej połowie 2019 roku, tuż przed 30-lecem Fundacji Barka pt. Według Tomasza. Zgromadzeni przedstawili aktualne działania swoich Wspólnot. Uczczono 20-lecie ślubu Zbyszka i Kasi Ścianów ze Wspólnoty w Marszewie. Na zakończenie odbył się piknik i ognisko.

Konkurs Znak Jakości ES – przedłużony termin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Ze względu na sytuację z covid-19 , Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do dnia 31 lipca 2020 roku.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lider oraz partnerzy Bank Gospodarstwa Krajowej oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

więcej informacji: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/

IV Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W tym roku odbędzie się  już czwarta edycja Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jednak tym razem w wersji on-line.

W imieniu organizatorów , zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

• 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,

• 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,

• 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,

• 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Ilość miejsc ograniczona, należy więc wybrać najbardziej interesującą debatę i zgłosić się jak najprędzej. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Należy wysłać zgłoszenie  na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Szkolenie – Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkolenie online dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz izb gospodarczych z cyklu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.
Podczas szkolenia będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:
konsultacji publicznych,
pisania opinii i stanowisk,
pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”,
ustawy RODO,
prawa gospodarczego,
ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
prawa pracy,
ekonomii przedsiębiorstwa,
analizy finansowej.
Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.
Organizatorzy szkolenia: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
TERMIN SZKOLENIA: 15-17 czerwca 2020 r. Zgłoszenia on-line.
Szczegółowe informacje w załączeniu, na Facebooku , pod telefonem: 22 630 98 02 oraz pod tym linkiem:
http://wces.eu/2020/05/29/szkolenie-efektywne-ngo-i-izby-gospodarcze/

Raport o sytuacji NGO

Zapraszamy do przeczytania Raportu „Organizacje pozarządowe wobec pandemii” Stowarzyszenia Klon/Jawor. Znajdziemy tu opinie ekspertów na temat wpływu pandemii koronowirusa na sytuację organizacji pozarządowych w Polsce, a także przewidywania dot. przyszłości tego sektora.

Raport dostępny jest pod tym adresem http://wces.eu/2020/05/21/raport-o-sytuacji-ngo/

https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-sektor-w-koronie-raport-organizacje-pozarzadowe-wobec-pandemii-stowarzyszenia-klon-jawor?fbclid=IwAR0zisAfYllkBels7fddMLMJtueU4-8t_7stkqYic45HkdX8AFYurwNWtKA

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background