Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Roczek Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł

We wtorek, 13 lutego, odbyły się kameralne obchody, pierwszego roku działalności Spółdzielni Socjalnej Talent, w kawiarni Napoleon w Szamotułach.

Uczestnikami spotkania byli m.in. członkowie Spółdzielni, Anna Skupień – dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON, Starosta Szamotulski – Józef Kwaśniewicz oraz przedstawiciele Barki, w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej.

Gratulujemy i życzymy dalszego, owocnego rozwoju!

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

W czwartek 8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.
Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie.
Na wstępie spotkania Burmistrz przedstawił Honorowy Tytuł „Samorząd Zaangażowany” , który Gmina Oborniki otrzymała od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w listopadzie 2017 r. , podczas konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w siedzibie Fundacji .
Burmistrz też poinformował o powstaniu romskiej Spółdzielni Socjalnej MESYM oraz wkładzie Fundacji Barka w jej utworzenie. Poinformował także, że następna grupa Romów chce założyć spółdzielnie socjalną. Takie spotkanie odbędzie się z udziałem Barki. Pan Burmistrz powiadomi o terminie.
Omówiono kwestie przedstawiona przez Grażynę Stachowiak z Fundacji Ludzki Gest- potrzeby budowy DPS w Obornikach.
Burmistrz powiedział, że na ten cel jest gotowy przekazać Fundacji w użyczenie teren, który jest też w obszarze rewitalizacji, tak by można było pozyskać środki na ten cel.
Rada Inicjatyw Społecznych rekomendowała ta sprawę Radzie Gminy, by podjęła stosowną uchwałę. Radni obecni na posiedzeniu powiedzieli, że ją poprą i jest duża szansa , że zostanie podjęta.
Robert Lorczyk ze Spółdzielni Socjalnej Uciec Dysforii, poinformował, iż jego organizacja otrzymała dofinansowanie na usługi opiekuńcze , które będą realizowane w gminie Oborniki. Programem zostaną objęte osoby, które nie są dofinansowane w ramach zadań OPS.
W Gminie Oborniki zwiększono środki na usługi opiekuńcze do 1,3 mln zł. Była w tej sprawie stosowana uchwała, w zeszłym roku, Rady Inicjatyw Społecznych.
Zrelacjonowano bieżące sprawy, w tym relację, z pilotażowego programu, Złota Raczka dla seniora, a także programu wydawania żywności. Zrelacjonowano, również, bardzo pożyteczny projekt usług doradczych upadłości konsumenckiej.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 05/WCES/SIEĆ/2018
dotyczące druku publikacji, najniższą ofertę cenową zaproponowała firma:

Dom Wydawniczy Margrafsen Adam Senska
ul. Białogardzka 13
85-808 Bydgoszcz

Oferta z dnia 26 stycznia na kwotę 26.512 zł brutto

Na spotkaniu z CIS-em w Kłodzie

W piątek 2 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie k. Rydzyny.

Rozmawialiśmy o roli Partnerstwa Lokalnego, o pierwszym okresie działalności Spółdzielni Socjalnej Kotwica, a także wyzwaniach biznesowych stojących przed przedsiębiorstwami społecznymi.

Szczególne wrażenie na uczestnikach CIS-u, zrobiło świadectwo Lidera Barki – Andrzeja.

Podpisaliśmy porozumienie z Gminą Pniewy

We wtorek 30 stycznia 2018 r., w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej z Gminą Pniewy.

Przy udziale Radnych Gminy, przedstawicieli organizacji, OPS i firm, porozumienie podpisali Barbara Sadowska – Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny.

Gościem spotkania była s. Grażyna Koźlik – Prezes Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł.

Podpisaliśmy porozumienie w Komornikach

W poniedziałek, 29 stycznia 2018 r, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej , podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Komorniki.

W obecności Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego, Radnych , przedstawicieli organizacji i OPS – porozumienia podpisała Barbara Sadowska-Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Wójt Komornik Jan Broda.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 06/WCES/SIEĆ/2018
dotyczące druku biuletynów, najniższą ofertę cenową zaproponowała firma:

Advert Agencja Reklamowo-Handlowa Michał Skrzypczak
ul. Piaskowa 4
64-600 Oborniki

Oferta z dnia 25 stycznia 2018 r.
4.512 brutto

Spotkanie w Szamotułach ze służbami penitencjarnymi

W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się w Szamotułach m.in. z przedstawicielami przedstawicieli Aresztu Śledczego w Szamotułach i Zakładu Karnego we Wronkach, rozmawiając o możliwości współpracy. Poniżej link do artykułu zredagowanego przez przedstawicieli służby więziennej.

http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szamotulach-fundacja-po…

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. Produkcji i emisji audycji radiowych oraz spotów radiowych, a także emisji spotów telewizyjnych.

rozeznanie-rynku-46 emisja i produkcja radiowych, audycji radiowych i spotów telewizyjnych

Rozeznanie rynku wyjazd rekreacyjno-sportowy

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. organizacji wyjazdu rekreacyjno-sportowego.

rozeznanie-rynku-45 wyjazd rekreacyjno-sportowy

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background