Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka zaprasza na Walne Zebranie we wtorek 16 maja o g. 10.30 w I terminie oraz o g. 11.00 w drugim terminie, w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9.

Szczegółowy program w załączeniu:

Wielkanocne życzenia

Drodzy Członkowie Sieci Barka,

przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Pokój i radość w sercu niech Nam towarzyszą podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, w bliskości z naturą.

Wszystkiego najlepszego!

Oferta CIS z Kwilcza

Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu prowadzone jest przez „Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska” – organizację członkowską Sieci Barka.

W ofercie CIS ma m.in. mydełka oraz wyroby tekstylne.

Spotkanie liderów Barki

We wtorek 28 grudnia zjechali do Chudobczyc, do domu Tomka i Basi Sadowskich, przedstawiciele wspólnot Barkowych oraz kadry z Poznania oraz Barek zagranicznych, na tradycyjne spotkanie liderów. Podsumowano mijający rok i wytyczono kierunki na rok następny.

Wigilijne spotkania

Każda wspólnota, organizacja, każde środowisko Barkowe , organizowały spotkania wigilijne dla swoich członków, przyjaciół i sympatyków. Znane są tradycyjne wigilie Fundacji Barka organizowane zawsze 24 grudnia o godzinie 17.30 dla samotnych, ubogich, rodzin wielodzietnych, wspólnoty Barkowej. Ten rok jednak przyniósł nieoczekiwaną sytuację. I tak Fundacja Barka zorganizowała w tym roku dwie wigilie. Drugą – w niedzielę 25 grudnia …. wigilię ukraińską. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób, w tym bardzo wiele dzieci. Spotkanie zostało ubogacone przez występy artystyczne, w tym chóralny śpiew kolęd ukraińskich i polskich.

Świąteczne życzenia

Drodzy Członkowie Sieci Barka,

przyjmijcie najlepsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym roku 2023!

Foto: Pixaby

Przedstawiciele Sieci w Irlandii w ramach projektu SAS

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczął realizację projektu „School for Social Animation – informal education program for marginalized groups of people” ( w skrócie SAS), w ramach projektu „Erasmus +”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie projektu  przedstawiciele organizacji i wspólnot członkowskich Sieci Barka wyjechali do Irlandii. Najpierw jednak odbyło się spotkanie przygotowawcze, edukacyjno-formacyjne dla uczestników wyprawy, podczas którego rozmawiano o tym co znaczy być  liderem, czyli osobą, która przeszła osobisty trud formacji, transformacji – od bezdomności do bycia liderem pomagającym innym wrócić do społeczeństwa. Kluczowe zdania, które szczególnie wyrażają ten stan to: „Tylko osobiste relacje rodzą liderów, budzą odpowiedzialność za siebie nawzajem”, „Ważne jest wspólne dziedzictwo i to, że wszyscy jesteśmy w drodze”, „Świadectwo to moja opowieść , która coś we mnie zmienia i zmienia coś w drugim”.

Następnie uczestnicy twego etapu wyjechali do Irlandii.

Dzięki Sieci Barka i Barka For Mutual Help Ireland 10 przedstawicieli barkowych wspólnot wzięło udział w niezwykłym spotkaniu edukacyjno-formacyjnym, które odbywało się przez 4 dni w Dublinie!

Uczestnicy wyjazdu mogli nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kompetencje społeczne, poznać system pomocy w Irlandii i odwiedzić organizacje pracujące na co dzień na ulicach Dublina, ale też doświadczyć irlandzkiej przyrody i kultury, poznać celtyckie tańce, muzykę, jedzenie i język.

Ewa Sadowska z „Barka For Mutual Help Ireland„ powiedziała: „Była to okazja do rozmowy na temat przyszłości Sieci, wyznaczania nowych szlaków i adaptowania naszych modeli funkcjonowania do nowych warunków i nowych wyzwań, żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli z czego czerpać i na czym budować. Zastanawialiśmy się nad wspólną strategią, bo każda Barka potrzebuje celów i punktu przeznaczenia i chorągiewek, do których się dąży, jak mawiał Tomasz Sadowski”. Następny międzynarodowy etap nastąpi wkrótce.

10-lecie Barki Irlandia

W grudniu 2022 roku Barka Irlandia świętuje  10-lecie swojej pracy na zielonej wyspie.

Z tej okazji odbyło się seminarium pt. : „10 LAT BARKI W IRLANDII – wspieranie mniejszości w zmieniającej się rzeczywistości”, które odbyła się w dublińskim EPIC The Irish Emigration Museum.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji partnerskich, w tym przedstawiciele placówek dyplomatycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, więziennictwa, irlandzkiej Gardy (policji) oraz reprezentacja międzynarodowej Sieci Barka z Polski, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. 

🇮🇪 Barka For Mutual Help Ireland w czasie ostatniej dekady objęła wsparciem kilka tysięcy osób w ekstremalnie trudnych sytuacjach życiowych. 813 osób doświadczających bezdomności na ulicach Dublina powróciło z Barką do wspólnot, ośrodków terapii, programów zatrudnienia oraz do rodzin w krajach pochodzenia.

W trakcie spotkania  podjęto też refleksję nad etapem drogi, w jakim znajduje się Barka w Irlandii, czyli innymi słowy „określeniem współrzędnych” – zastanowieniem się nad tym, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Spotkanie otworzyła Anna Sochańska – Ambasador RP w Dublinie, która podkreśliła znaczenie budowania relacji polsko-irlandzkich i wyraziła uznanie dla ogromnej pracy na rzecz polskich obywateli, wykonanej przez Barkę w Irlandii i w Europie. Pani Ambasador prosto po konferencji udała się na spotkanie z byłym premierem Irlandii – Bertie Ahern i obiecała, że przekaże panu premierowi informacje o działaniach Barki i jej osiągnięciach w polu wsparcia najsłabszych obywateli europejskich w Irlandii.

Wiceburmistrz Dublina, radna Hazel Chu z Green Party, obecna na spotkaniu, opowiedziała zgromadzonym jak sama przybyła do Irlandii z rodzicami i jak jej rodzina musiała stawić czoła wyzwaniom, z jakimi zmagają się mniejszości w Irlandii.

Ewa Sadowska podzieliła się historią o początkach Barki w Irlandii oraz o jej korzeniach w Polsce.

Kluczowym punktem spotkania były osobiste świadectwa osób, którym Barka pomogła w powrocie do wspólnot w Polsce i odbudowie życia.

Mariusz, który przez 4 lata żył na ulicach Dublina, w wyniku kontaktu z teamem Barki Irlandia zdecydował się na powrót do Polski, do wspólnoty Barki w Chudobczycach, gdzie zaczął pracować nad sobą i stabilizować swoje życie, obecnie jest liderem wspólnoty w Chudobczycach.

Podczas konferencji odbyły się interesujące panele dyskusyjne, w których wzięli udział m.in przedstawiciele Barki w Polsce i w Holandii, przedstawiciele systemu więziennictwa i forum międzyreligijnego. Paneliści podkreślali, że w pomaganiu najważniejsze jest poczucie wspólnoty, solidaryzmu, budowania więzi i współodczuwania, a także podkreślali rolę ekonomii włączenia, edukacji zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej w tworzeniu warunków do rozwoju dla osób o niskiej zatrudnialności.

Udział 14 przedstawicieli Sieci Barka w tym wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

Konferencja Pierwsza pomoc dla tonących w długach

Konferencja  „Pierwsza pomoc dla tonących w długach”, którą zorganizowaliśmy we wtorek 29 listopada,  była spotkaniem wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli różnych środowisk – osób zadłużonych, specjalistów pomagających wyjść z długów, przedstawicieli służb socjalnych. Wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in. eksperci pracujący w projekcie „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego” , w tym psycholog  pracujący z zadłużonymi od ponad 10 lat – Roman Pomianowski, prawnik Katarzyna Witkowiak – której kancelaria specjalizuje się w pracy  z osobami zadłużonymi. Ważne było wystąpienie Aleksandry Andrzejewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, która przedstawiła planowane zapisy dotyczące zadłużeń w przygotowywanym Wielkopolskim Programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Interesujące było wystąpienie Agnieszki Salach – reprezentującej firmę windykacyjną KRUK S.A., która przedstawiła   ocenę poziomu i potrzeb w zakresie edukacji finansowej Polaków na  podstawie wyników badań przeprowadzonych przez KRUK SA. Inspirujące dla słuchaczy było wystąpienie lidera Barki Lecha, który mimo pełnego wyzwań życia – 7 lat w więzieniu, 20 lat na ulicy i ponad 100 tys. długów, wyszedł na prostą i dzisiaj żyje bez zadłużenia. Podobnie pan Krzysztof, który podzielił się swoim doświadczeniem wyjścia  z długów w wyniku przejścia procedury upadłości konsumenckiej.

Najważniejsza konkluzja z konferencji – działać, dać sobie szansę – tak wielu zadłużonych boi się, nic nie robi ze swoimi długami, sądząc, błędnie, że są w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem jest bardzo wiele narzędzi prawnych, które pomagają wyjść na prostą, by nie pozostać do końca życia ofiarą, a człowiekiem, który zarządza swoim życiem,  trzyma swój los mocno we własnych rękach.

#####

Konferencja „Pierwsza pomoc dla tonących w długach” została zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

Zaczynamy projekt School for Social Animation

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczął realizację projektu „School for Social Animation – informal education program for marginalized groups of people” ( w skrócie SAS), w ramach projektu „Erasmus +”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie projektu  przedstawiciele organizacji i wspólnot członkowskich Sieci Barka wyjdą do Irlandii. Najpierw jednak odbyło się spotkanie przygotowawcze, edukacyjno-formacyjne dla uczestników wyprawy, podczas którego rozmawiano o tym co znaczy być  liderem, czyli osobą, która przeszła osobisty trud formacji, transformacji – od bezdomności do bycia liderem pomagającym innym wrócić do społeczeństwa. Kluczowe zdania, które szczególnie wyrażają ten stan to: „Tylko osobiste relacje rodzą liderów, budzą odpowiedzialność za siebie nawzajem”, „Ważne jest wspólne dziedzictwo i to, że wszyscy jesteśmy w drodze”, „Świadectwo to moja opowieść , która coś we mnie zmienia i zmienia coś w drugim”.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background