Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

75. urodziny Tomasza Sadowskiego

W niedzielę, 4 marca, 75. urodziny obchodzi Tomasz Sadowski – współzałożyciel Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i Sieci Barka.

Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy następnych twórczych lat, w szczęściu i zdrowiu.

Wizyta studyjna z Dopiewa

W środę 28 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, gościliśmy wizytę studyjną z Partnerstwa Lokalnego w Dopiewie.

Goście spotkali się ze Spółdzielnią Socjalną Talent w Szamotułach. W Pniewach – z kadrą i uczestnikami Centrum Integracji Społecznej Ostoja oraz Spółdzielnią Socjalną Horyzont. W Poznaniu odbyło się spotkanie w CISie prowadzonym przez Fundację Barka oraz Dobrej Kawiarni prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną osób prawnych.

O spółdzielniach socjalnych na konferencji w Szamotułach

Byliśmy dzisiaj na konferencji SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO SPOSÓB NA PRZECIWDZIAŁANIE BIERNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach przy ul. Lipowej 27.

Inicjatorem spotkania był PFRON, a wśród prelegentów znaleźli się m.in. s. Grażyna Koźlik – prezes Spółdzielni Socjalnej Talent oraz Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz.

Roczek Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł

We wtorek, 13 lutego, odbyły się kameralne obchody, pierwszego roku działalności Spółdzielni Socjalnej Talent, w kawiarni Napoleon w Szamotułach.

Uczestnikami spotkania byli m.in. członkowie Spółdzielni, Anna Skupień – dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON, Starosta Szamotulski – Józef Kwaśniewicz oraz przedstawiciele Barki, w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej.

Gratulujemy i życzymy dalszego, owocnego rozwoju!

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

W czwartek 8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.
Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie.
Na wstępie spotkania Burmistrz przedstawił Honorowy Tytuł „Samorząd Zaangażowany” , który Gmina Oborniki otrzymała od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w listopadzie 2017 r. , podczas konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w siedzibie Fundacji .
Burmistrz też poinformował o powstaniu romskiej Spółdzielni Socjalnej MESYM oraz wkładzie Fundacji Barka w jej utworzenie. Poinformował także, że następna grupa Romów chce założyć spółdzielnie socjalną. Takie spotkanie odbędzie się z udziałem Barki. Pan Burmistrz powiadomi o terminie.
Omówiono kwestie przedstawiona przez Grażynę Stachowiak z Fundacji Ludzki Gest- potrzeby budowy DPS w Obornikach.
Burmistrz powiedział, że na ten cel jest gotowy przekazać Fundacji w użyczenie teren, który jest też w obszarze rewitalizacji, tak by można było pozyskać środki na ten cel.
Rada Inicjatyw Społecznych rekomendowała ta sprawę Radzie Gminy, by podjęła stosowną uchwałę. Radni obecni na posiedzeniu powiedzieli, że ją poprą i jest duża szansa , że zostanie podjęta.
Robert Lorczyk ze Spółdzielni Socjalnej Uciec Dysforii, poinformował, iż jego organizacja otrzymała dofinansowanie na usługi opiekuńcze , które będą realizowane w gminie Oborniki. Programem zostaną objęte osoby, które nie są dofinansowane w ramach zadań OPS.
W Gminie Oborniki zwiększono środki na usługi opiekuńcze do 1,3 mln zł. Była w tej sprawie stosowana uchwała, w zeszłym roku, Rady Inicjatyw Społecznych.
Zrelacjonowano bieżące sprawy, w tym relację, z pilotażowego programu, Złota Raczka dla seniora, a także programu wydawania żywności. Zrelacjonowano, również, bardzo pożyteczny projekt usług doradczych upadłości konsumenckiej.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 05/WCES/SIEĆ/2018
dotyczące druku publikacji, najniższą ofertę cenową zaproponowała firma:

Dom Wydawniczy Margrafsen Adam Senska
ul. Białogardzka 13
85-808 Bydgoszcz

Oferta z dnia 26 stycznia na kwotę 26.512 zł brutto

Na spotkaniu z CIS-em w Kłodzie

W piątek 2 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie k. Rydzyny.

Rozmawialiśmy o roli Partnerstwa Lokalnego, o pierwszym okresie działalności Spółdzielni Socjalnej Kotwica, a także wyzwaniach biznesowych stojących przed przedsiębiorstwami społecznymi.

Szczególne wrażenie na uczestnikach CIS-u, zrobiło świadectwo Lidera Barki – Andrzeja.

Podpisaliśmy porozumienie z Gminą Pniewy

We wtorek 30 stycznia 2018 r., w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej z Gminą Pniewy.

Przy udziale Radnych Gminy, przedstawicieli organizacji, OPS i firm, porozumienie podpisali Barbara Sadowska – Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny.

Gościem spotkania była s. Grażyna Koźlik – Prezes Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł.

Podpisaliśmy porozumienie w Komornikach

W poniedziałek, 29 stycznia 2018 r, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej , podpisaliśmy porozumienie o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Komorniki.

W obecności Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Adamskiego, Radnych , przedstawicieli organizacji i OPS – porozumienia podpisała Barbara Sadowska-Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Wójt Komornik Jan Broda.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 06/WCES/SIEĆ/2018
dotyczące druku biuletynów, najniższą ofertę cenową zaproponowała firma:

Advert Agencja Reklamowo-Handlowa Michał Skrzypczak
ul. Piaskowa 4
64-600 Oborniki

Oferta z dnia 25 stycznia 2018 r.
4.512 brutto

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background