Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania materiałów szkoleniowych.

rozeznanie-rynku-MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Konferencja o partnerstwach lokalnych w Środzie Wlkp. Relacja

W środę, 5 kwietnia, spotkaliśmy się w Środzie Wielkopolskiej na konferencji sieciującej „Partnerstwa lokalne szansą na rozwój w powiecie średzkim”, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Program konferencji był tak skonstruowany, żeby zachęcić przedstawicieli służb samorządowych, organizacji obywatelskich, podmiotów ekonomii społecznej oraz prywatnych przedsiębiorców do przełamywania granic własnych przyzwyczajeń oraz komfortu i szukać ciągle nowych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, a także wzbogacać nieustannie pojęcie partnerstwa lokalnego.

Merytoryczne i zarazem osobiste było wystąpienie wicestarosty średzkiego Piotra Kasprzaka, który mówił m.in. o własnych doświadczeniach zawodowych. Szczególnie bogate w przykłady budowania partnerstw lokalnych były wystąpienia Dagmary Szlandrowicz z Barki oraz wójta Czarnkowa Bolesława Chwarścianka. Radny Środy Wlkp. Bogusław Makowski opowiedział o funkcjonowaniu Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu i wręczył przedstawicielowi firmy Lena Lighting specjalny certyfikat honorujący współpracę firmy z CISem. Lena Lighting ma już doświadczenie e współpracy z podmiotem ekonomii społecznej, jakim jest WTZ z Wągrowca.

Ciekawe były prezentacje przedstawicieli wolontariatu z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizujący projekt Hippo Pomocni oraz wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich.

Dopełnieniem programu było wystąpienie Szymona Cybala, właściciela firmy pożyczkowo-windykacyjnej, który opowiedział jak uniknąć zadłużenia.

Całość wydarzenia sprawnie poprowadziła i komentarzem opatrzyła dyrektor PUP Aneta Kłopot-Wartecka.
Wydarzenie odbyło się w budynku Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej.

Konferencja BGK dla ekonomii społecznej

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego zaprosił nas do wzięcia udziału w konferencji otwierającej realizowany przez BGK, jako Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej ,programu kompleksowego finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, we wtorek 4 kwietnia br., w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

W trakcie konferencji przedstawione oferowane podmiotom ekonomii społecznej instrumenty finansowe w ramach projektu pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wdrażanego przez BGK na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Omówione zostały perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz efekty wdrażania projektu pilotażowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej realizowanego przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na konferencji Sieć Barki reprezentowali: Lidia Węsierska-Chyc, Piotr Szymański i Hieronim Włodarczyk.

Uwagę zwróciło wystąpienie Wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który podkreślił, że rozwój przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, stał się elementem polityki społecznej, jako główny trzon aktywnych form mechanizmu włączania osób w rynek pracy z osób, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Ministerstwo monitoruje i jest zainteresowane jego rozwojem. Mówi też o sukcesie wcześniejszych programów ze środków UE za lata 2007-2013. Powstał specjalny Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Natomiast Wiceminister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju, mówił o systemie wsparcia ze środków UE w formie Dotacji, Pożyczek i Gwarancji. Wybrano dwóch operatorów dla pożyczek TISE i FRW (Fundusz Regionu Wałbrzycha). FRW będzie operatorem dla naszego regionu , Fundusz już ma biuro w Poznaniu.

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszy Społecznego z Ministerstwa Rozwoju powiedział o nowej roli dla OWES. Będą instytucjami podawczo – doradczymi. Operatorzy nie będą zajmować się doradztwem i pomocą dla PES. Zostaną przeprowadzone audyty i akredytacja OWES w zakresie zatrudnienia doradców biznesowych i spełnienia wymogów głównie kwalifikacji dla instrumentów zwrotnych dla PES, czyli – czy spełniają standardy dot. pożyczek i gwarancji dla PES. OWES ma też zajmować się promocją klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kluczowa dla OWES będzie kompetencja kadry dla współpracy z operatorami finansowymi przy realizacji programu wsparcia dla PES.

Konferencja sieciująca w Powiecie Średzkim

W Środzie Wlk, w środę 5 kwietnia, odbędzie się konferencja „Partnerstwa lokalne szansą na rozwój w powiecie średzkim”, której współorganizatorem jest Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Serdecznie zapraszamy!

konferencja sieciująca w Środzie Wlkp

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania cateringu podczas konferencji 5 kwietnia br. w Środzie Wielkopolskiej.

rozeznanie catering 5.4 Środa Wlkp

AKADEMIA Społdzielcy nt. usług komunalnych

Dzisiaj spotkaliśmy się w ramach Akademii Spółdzielcy, w gronie przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz centrów integracji społecznej zajmujących się szczególnie usługami porządkowymi i komunalnymi, dbaniem o tereny zielone. Rozmawialiśmy m.in. o sposobach naliczania stawek za wykonaną pracę, poszukiwaniu klientów, zdobywaniu zleceń, promowaniu się oraz działaniach reintegracyjnych. Naszym gościem była pani Marta Jastrząb, inspektor nadzoru w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu – dziękujemy za spotkanie!

Relacja z seminarium nt. dostępnego budownictwa

Ważną i potrzebną okazała się organizacja seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”.
Doceniając wagę spotkania, specjalny list do uczestników i prelegentów skierowała pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zaproszona – nie mogła osobiście przybyć do Poznania.
Nieodzownym , bowiem, jest równoległe działanie na rzecz poprawienia sytuacji ekonomicznej jednostek, np. poprzez rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, jak i działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych. Bez poprawy warunków zamieszkania nikt nie będzie coraz lepszym pracownikiem. Taki wniosek płynie z licznych wystąpień. W pierwszej części wypowiadali się praktycy. Maria Sadowska przedstawiła historię domów wspólnotowych Barki, ich dosłowne powstawanie z ruin. Antoni Tercha opowiedział o modernizacji domów wspólnotowych Barki w Strzelcach Opolskich. Krystyna Dorsz zaprezentowała proces powstawania mieszkań społecznych wybudowanych przez Diakonijną Spółkę Zatrudnienia z Kwilcza, a przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Dostępnego Budownictwa Barka -Darzybór zaprezentowali historię i założenia osiedla socjalnego przy ul. Darzyborskiej. Drugą część zapoczątkowało spojrzenie międzynarodowe – Jerzy Adamski, dawniej pracujący w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie, przedstawił program COOP, w którym analizie poddane było m.in. poznańskie osiedle domów socjalnych Darzybór. Z dużym zainteresowaniem przyjęto wystąpienie Magdaleny Malinowskiej -Wójcickiej – głównego legislatora Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Tomasza Lewandowskiego – zastępcy prezydenta Poznania. Uzupełnieniem całości były wystąpienia naukowców: dra hab. Piotra Lisa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz profesora Mariusza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na zakończenie uczestnicy udali się z wizytą studyjną na osiedle domów socjalnych przy ul. Darzyborskiej.
Relację z wydarzenia nadały Radio Merkury oraz telewizja WTK.
http://www.wtk.pl/video-id-31408-puls_dnia_ze_srody_15_marca od 23 min. 52 sek.
Seminarium zrealizowano w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

List od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej 15.03.2017 r.

Konferencja Podmioty Ekonomii Społecznej – kierunki rozwoju i wsparcie finansowe w 2017 roku

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnej konferencji, podczas której zostaną przekazane informacje na temat możliwości rozwoju i wsparcia PES w 2017 roku.

Konferencja odbędzie się w środę 15 marca, w godz. 11-15, w Sali 01 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Szczegóły i rejestracja: www.frw.pl

program_konferencja_PES_poznań-1

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania cateringu na seminarium.

rozeznanie_rynku_cantering_na seminarium

Rozeznanie rynku

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z rozeznaniem rynku dotyczącym przygotowania materiałów seminaryjnych.

rozeznanie_rynku_materiały_seminaryjne

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background