Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. organizacji cateringu podczas konferencji w Śremie w dniu 16 stycznia 2018 r.

rozeznanie-rynku-41 usługa catering konferencja sieciująca

Życzenia na Święta i Nowy Rok

Drodzy Członkowie Sieci Barka, Współpracownicy, Przyjaciele i Partnerzy!

Przyjmijcie najlepsze życzenia – zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2018

Dzisiaj odbyła się wspaniała uroczystość – kolejna Gala przyznania certyfikatów Zakup prospołeczny, w prestiżowych i eleganckich salach hotelu Bazar w Poznaniu. W tej edycji certyfikatem uhonorowano trzynaście podmiotów ekonomii społecznej z całej Wielkopolski, w tym pięć przedsiębiorstw społecznych z subregionu poznańskiego: Spółdzielnia Socjalna „Talent” w Szamotułach, Fundacja ORCHidea, Spółdzielnia Socjalna Kropka , Fundacja Supersprawni, Ośrodek QQ Ryku w Kórniku, które powstały w ramach realizowanego projektu przez Sieć Barki – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy pełnego sukcesów dalszego rozwoju!

Uroczystość uświetniła obecność pani Marzeny Wodzińskiej – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Na zakończenie części oficjalnej odbył się , pełen wirtuozerii, występ Zespołu Fundacji Pro Musica.

Wizyta w Cieszynie

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu , przedstawiciele wielkopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej pracują od pewnego czasu nad koncepcją wielkopolskiej marki designu. W związku z tym w dniach 26-28 listopada wzięliśmy udział w wizycie studyjnej do Cieszyna, gdzie pod okiem Laury Andrukiewicz – brand managera marki WellDone/Dobre Rzeczy – rozwijanej przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, pracowaliśmy twórczo nad różnymi wersjami wielkopolskiej marki. Towarzyszyli nam projektanci współpracujący z marką WellDone, Klaudia Kasprzak i Arek Stokłosa.

Wypracowane w Cieszynie rozwiązania wymagają jeszcze dalszego dopracowania, jednak wizytę należy uznać za bardzo owocną. Przy okazji poznaliśmy inne przedsiębiorstwa społeczne, jak Spółdzielnię Socjalną Parostatek i Ofka, czy Stowarzyszenie Serfenta, a także instytucję Zamek Cieszyn – Centrum Designu i Przedsiębiorczości oraz Jabba – firmę prywatną. Wszystkie te podmioty swoją działalność opierają o współpracę z profesjonalnymi projektantami, do czego zachęcają nas w Wielkopolsce, twórcy marki WellDone.

Przedsiębiorstwa społeczne na Festiwalu Sztuki

Przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego wystawiały się na Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, jaki miał miejsce w dniach 1-3 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestnicy Festiwalu mogli podziwiać i zakupić wyroby Spółdzielni Socjalnej Furia, Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne , Spółdzielni Socjalnej Talent oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szamotuł , a także Art Zagrody z Dymaczewa Starego.

Relacja z konferencji o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

Bogaty program konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”, przyciągnął w środę 22 listopada, do siedziby WCESu liczne grono przedstawicieli samorządów, owes-ów, organizacji obywatelskich oraz przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie rozpoczął Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, tematem „Zadania użyteczności publicznej – ES partner czy podwykonawca?”

Następnie rozpoczął się panel moderowany przez Rafała Jaworskiego, doradcę biznesowego z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka pt. Prezentacja przykładów zlecania usług przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom ekonomii społecznej. W tej części zaprezentowali się Gmina Oborniki i Spółdzielnia Socjalna Uciec Dysforii – prezentując zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Następnie przedstawiono przykład zlecania usług w trybie in-house na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Krobia oraz Spółdzielni Socjalnej „Ecoss”. Dalej, na przykładzie Miasta Poznań oraz Centrum Integracji Społecznej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka mówiono o udzielaniu zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na zakończenie tej części, Maciej Patulak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu opowiedział o skali stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z perspektywy działań ROPS.

Drugi panel, moderowany przez Lidię Węsierską – Chyc, kierownika projektu WCES, odbył się pod hasłem: Trzy poziomy rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej. Najpierw macedońskie doświadczenia w obszarze budowania podstaw przedsiębiorczości społecznej omówiła Barbara Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Następnie Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przedstawił doświadczenia europejskie z implementacji dyrektyw UE z zakresu przedsiębiorczości społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień. Natomiast o polskich rozwiązaniach prawnych w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych opowiedziała dr Justyna Pożarowska z Urzędu Zamówień Publicznych. Wyjątkowe wrażenie na słuchaczach zrobiła Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej Panato z Wrocławia, która mówiła o doświadczeniach sieciowania przedsiębiorstw społecznych i tworzeniu konsorcjum.

Szczególnie cenna dla uczestników konferencji była część warsztatowa, gdzie rozważano praktyczne rozwiązania i można było szczegółowiej porozmawiać o własnych doświadczeniach i wątpliwościach. Warsztaty: Co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć w sposób istotny skalę zlecania usług dla podmiotów ekonomii społecznej odbyły się w trzech grupach. Warsztaty dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej poprowadził Przemysław Piechocki. Warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dla Urzędu Zamówień Publicznych – Cezary Miżejewski, a dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dla Urzędu Zamówień Publicznych – Maria Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Paulina Ograbisz.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wręczenie tytułów honorowych dla samorządów. Gratulujemy władzom samorządowym Obornik i Pniew, które zostały wyróżnione Honorowym Tytułem Samorządu Zaangażowanego, za wkład w rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie. Wyróżnienia odebrali – w imieniu miasta i gminy Oborniki- zastępca burmistrza Piotr Woszczyk oraz Bartłomiej Tecław z przedsiębiorstwa społecznego Brat-Bud. Natomiast w imieniu miasta i gminy Pniewy – Lucyna Nowicka, instruktor w Centrum Integracji Ostoja oraz Krzysztof Wawrzyniak Prezes Spółdzielni Socjalnej Horyzont. Nagrody wręczyli Barbara Sadowska oraz Wojciech Zarzycki – dyrektor ROPS w Poznaniu.

Pomocą metodyczną, ale i atrakcją spotkania był zapis konferencji, z wykorzystaniem metody Graphic Recording, w wykonaniu Agnieszki Polus-Jaworskiej z Fundacji Amatorzy Pióra.

Konferencję zorganizowali – Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektów Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim.

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dot. materiałów na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w dniu 22 listopada 2017 r.

rozeznanie-rynku- materiały konferencyjne 22 listopada

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku dotyczącym organizacji cateringu podczas konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w dniu 22 listopada 2017 r.

rozeznanie-rynku-39 usługa catering konferencja sieciująca

Forum Socjalne: Mieszkania ze wsparciem

W imieniu Diakonijnej Spółki Zatrudnienia i Gminy Kwilcz zapraszamy na Forum Socjalne: Mieszkania ze wsparciem, w piątek, 24 listopada, od godz. 10 w Urzędzie Gminy w Kwilczu.

Program Forum Kwilcz 2017 (2)

Zaproszenie forum Kwilcz

Konferencja Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne zaproszenie

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektów Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, zapraszają na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim, pt.

„Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”

w środę 22 listopada 2017 r. w godz. 9.00-15.30

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce stają się ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Zarówno wskazania Rady Ministrów, jak i niezależne analizy pokazują, że w polskim sektorze publicznym zastosowanie klauzul społecznych jest niewystarczające. A co za tym idzie – korzyści społeczne utracone w wyniku niestosowania klauzul są ogromne.
O tym, co możemy zrobić, żeby tę sytuację zmienić – porozmawiamy podczas konferencji. Poznamy również doświadczenia krajów, w których zastosowanie klauzul społecznych jest na zaawanasowanym poziomie. Spojrzymy też na tę tematykę z punktu widzenia instytucji publicznych, przedsiębiorstw społecznych i Urzędu Zamówień Publicznych.

Spotykamy się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9, Budynek B, aula, I piętro. Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy:

Spotkanie sieciujące 22.11.2017r.

Szczegółowe informacje: maria.sadowska@barka.org.pl, tel. +48 530 435 179.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

konferencja SOZP zaproszenie

konferencja SOZP program

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background