Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Życzenia Świąteczne na Wielkanoc

Drodzy Członkowie Sieci Barka, Współpracownicy i Przyjaciele

przyjmijcie życzenia dobrych  Świąt Wielkanocnych,

które dają uspokojenie, refleksję i zrozumienie dla wydarzeń i zmian, które przynosi nam świat zewnętrzny.

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Sieci Barka

Relacja ze spotkania Sieci Barka w Poznaniu

Dzisiaj odbyło się walne zebranie Sieci Barka podsumowujące rok 2021 w łączności z wizytą studyjną do siedziby Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Omawiano aktualną sytuację w związku z obecnym kryzysem uchodźczym . Barbara Sadowska opowiedziała o swojej pracy w Macedonii. Obecni przedstawili pracę w centrach integracji społecznej, które prowadzi wiele organizacji członkowskich Sieci, podjęto także temat budownictwa społecznego. Ustalono kolejne spotkanie w czerwcu.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie  Sieci Barka

w środę, 30 marca, 2022 r., w sali nr 9, budynek A,  I piętro

Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej,

ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 10.30 w pierwszym terminie oraz o godz. 11.00 w drugim terminie.

 Program

  1. Powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021. 
  6. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej.
  7. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
  8. Uwagi i wnioski.
  9. Oficjalne zakończenie Walnego Zebrania.

Historia inna niż nasza, czyli SAS w lutym

Od ponad roku spotykamy się w dwóch grupach na tzw. SAS-ch (Szkoła Animacji Społecznej) ❤️

Najpierw szukaliśmy odpowiedzi na pytania blisko związane z tym, jak wygląda życie we wspólnotach – o angażowaniu się, o przyjmowaniu nowych mieszkańców, czy prowadzeniu wspólnoty i byciu liderem. Potem poszliśmy w kierunku umiejętności organizacyjnych, informatycznych, a nawet kalkulacji budżetu. Przećwiczyliśmy się w dyskutowaniu i rozumieniu solidarności i różnorodności, a nasz kontakt z mediami zaczął być bardziej świadomy. Przy okazji tych wszystkich spotkań zjechaliśmy pół Polski od Strzelec Opolskich po Gdańsk. To było niezwykłe doświadczenie…

W ostatni weekend spotkaliśmy się w Poznaniu z przedstawicielami wspólnoty z Chudobczyc, Strzelec Opolskich i Pakosławia. Tym razem przyszedł czas na świadome przedstawienie swojej opowieści i uważne słuchanie opowieści innych, często zupełnie innych niż nasze. Mamy nagrania wypowiedzi uczestników i czekamy na film, bo to będzie na pewno wielki hit! 👌

Byli z nami i jesteśmy im wdzięczni ❤️: NewMoon Marketing , Ponad Podziałami – Ruch na Rzecz Ratowania Żyć na Polskiej Granicy , Galyna Samoiliuk , Karolina Adamska-Woźniak i Michał Nowakowski.

To były wyjątkowe spotkania! Pełne pasji, wzruszeń, zrozumienia i uważności na drugiego ❤️

SAS we Wrocławiu

W miniony weekend, od 14 do 16 stycznia , w ramach Szkoły Animacji Społecznej odbył się w ten weekend kolejny wyjazd edukacyjno-integracyjny. W wyjeździe do Wrocławia uczestniczyli mieszkańcy Wspólnot w Poznaniu i Nochowie. Tematem przewodnim było dobro i przedsiębiorczość społeczna, jako szansa na lepsze życie. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli możliwość odwiedzić i poznać wrocławskie przedsiębiorstwa społeczne takie jak Cafe Równik  i PANATO , a także Fundację Dzielnicę Wzajemnego szacunku Czterech Wyznań, gdzie szeroko rozmawiano o otwartości na innego, a także dialogu i zrozumieniu. Podczas wyjazdu była również możliwość uczestniczyć w spotkaniu i warsztatach, pt. : „Media a kreowanie rzeczywistości”. Podczas spotkania mówionoo roli mediów w kształtowaniu naszych poglądów, a także o „filtrowaniu” informacji i oddzielania ziarna od plewy.

Oprócz edukacji i poszerzania horyzontów był też czas na zwiedzanie Starego Rynku we Wrocławiu i Afrykarium, które zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie. Wyjazd ten bardzo wszystkich ubogacił i otworzył na nowe, wcześniej nieznane podejścia i rozwiązania.

***********

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Niższe ceny gazu dla NGO

Jak czytamy  w artykule z dnia 11 stycznia 2022 na portalu „NGO.p”:  „Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu”. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu:

https://publicystyka.ngo.pl/decyzja-rzadu-ngo-sy-objete-nizszymi-stawkami-za-gaz

Foto z portalu NGO.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Autor/źródło: Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych termin zgłoszeń do 31 stycznia

Do 31 stycznia zgłoś odpowiednie dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!

Obowiązek ten dotyczy większości organizacji pozarządowych i dotyczy osób, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad daną organizacją

Artykuł na stronie NGO.pl:

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji?fbclid=IwAR2W94U3AV6c2W2YdbHPXRD1AeCCy9G6WuqolJQLkZTCoiG7nSSjcj5mC9k

Oficjalne informacje na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/crbr?fbclid=IwAR0t64TKQ-eBBG93bnUrxV9dYSkgpyPHAmj-9dUwr14C0UzJVGFWfZTznmw
Ilustracja pochodzi z portalu Pozarządowy Poznań i przedstawia planszę z napisem Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Książka „Pokonać bezdomność 2021”

Pod koniec minionego roku ukazała się się książka „Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja” pod redakcją Jakuba Wilczka. Pozycja wydana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Bezpłatne egzemplarze dostępne są w biurze Sieci Barka.

Na zdjęciu okładka oraz zawartość książki. Wśród autorów znalazły się Justyna Gawron oraz Lidia Węsierska-Chyc z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, a także Wiesława Cieślik – szefowa Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.

Okładka książki pt. Pokonać bezdomność 2021

Wnętrze książki pt. Pokonać bezdomność 2021
Wnętrze książki część druga pt. Pokonać bezdomność 2021

Życzenia Świąteczne

Drodzy Członkowie Sieci Barka, Przyjaciele i Sympatycy!

Przyjmijcie najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia,

Zdrowia, spokoju, wielu świątecznych przyjemności, ale także czasu dla siebie oraz przestrzeni na refleksję nad tym co przyjdzie wraz z Nowym Rokiem.

Wszystkiego dobrego!

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka

Dzięki SAS wyprawa do Zakopanego

Czy gdzieś lepiej czuć zimę niż w mroźnym Zakopanem? ❄️ Chyba nie… 

Ostatnio miała miejsce niezwykła sytuacja!

 Grupa Barkowych Seniorów zamarzyła sobie żeby pojechać na wyjazd integracyjny w góry. Większość z nich nigdy tam nie była. Możecie nie uwierzyć, ale SAMI napisali projekt 💪, poszukali miejsca, wszystko zarezerwowali, a do wspólnej przygody zaprosili też młodych członków naszego Barkowego zespołu – Marysię i Bartka. I wyjechali. ❤️  Spędzili wspólnie wyjątkowy weekend w Zakopanem. Byli nad Morskim Okiem, Krupówkach i na Gubałówce! Spędzili wiele godzin na wspólnych rozmowach. Ale oczywiście nie obyło się bez przygód – w drodze powrotnej, pod Wrocławiem, samochód odmówił im posłuszeństwa, ale wyszli z tego obronną ręką, a część załogi zakończyła wyjazd przejażdżką lawetą 😅🙊

To małe marzenie udało się spełnić dzięki Projektowi „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, który jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background