Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

SAS we Wrocławiu

W miniony weekend, od 14 do 16 stycznia , w ramach Szkoły Animacji Społecznej odbył się w ten weekend kolejny wyjazd edukacyjno-integracyjny. W wyjeździe do Wrocławia uczestniczyli mieszkańcy Wspólnot w Poznaniu i Nochowie. Tematem przewodnim było dobro i przedsiębiorczość społeczna, jako szansa na lepsze życie. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli możliwość odwiedzić i poznać wrocławskie

sty 17, 2022 Admin

Niższe ceny gazu dla NGO

Jak czytamy  w artykule z dnia 11 stycznia 2022 na portalu „NGO.p”:  „Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu”. Zapraszamy do

sty 12, 2022 Admin

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych termin zgłoszeń do 31 stycznia

Do 31 stycznia zgłoś odpowiednie dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych! Obowiązek ten dotyczy większości organizacji pozarządowych i dotyczy osób, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad daną organizacją Artykuł na stronie NGO.pl: Oficjalne informacje na stronie Ministerstwa Finansów:

sty 04, 2022 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background