Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Zaproszenie na Walne Zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka zaprasza na Walne Zebranie we wtorek 16 maja o g. 10.30 w I terminie oraz o g. 11.00 w drugim terminie, w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9. Szczegółowy program w załączeniu:

kw. 27, 2023 Admin

Wielkanocne życzenia

Drodzy Członkowie Sieci Barka, przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Pokój i radość w sercu niech Nam towarzyszą podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, w bliskości z naturą. Wszystkiego najlepszego!

kw. 06, 2023 Admin

Oferta CIS z Kwilcza

Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu prowadzone jest przez „Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska” – organizację członkowską Sieci Barka. W ofercie CIS ma m.in. mydełka oraz wyroby tekstylne.

kw. 03, 2023 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background