Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

V Zjazd Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych

We Wrocławiu spotykamy się podczas piątego zjazdu Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych, organizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych. Rozmawiamy o Programie FERS i Programach Regionalnych oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych, deinstytucjonalizacji oraz projekcie ustawy o ekonomii społecznej. Poznaliśmy Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39 A oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń”, prowadzone

wrz. 15, 2021 Admin

SAS w Marszewie

Jednym z ważniejszych punktów programu Szkoły Animacji Społecznej, która miała miejsce w mijający weekend, były wykopki ziemniaków w gospodarstwie Wspólnoty w Marszewie, prowadzonej przez Fundację Zbyszka Ściany.

wrz. 13, 2021 Admin

Webinaria Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

W tym roku Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności będzie transmitować webinaria #PokonaćBezdomność na YouTube. Najbliższe już we wtorek, 7 września o godz. 10:00. Będzie mowa o dobrych praktykach świadczenia usług opiekuńczych osobom w kryzysie bezdomności – zarówno w schroniskach z usługami opiekuńczymi, jak i w mieszkaniach. Kolejne webinaria co wtorek, aż do 5

wrz. 05, 2021 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background