Bezpieczeństwo ekonomiczne

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE JEDNYM Z FILARÓW WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Celem działań jest zwiększenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z trudną sytuacją życiową związaną z zadłużeniem u 160 osób, w tym co najmniej u 100 uczestników Centrów Integracji Społecznej z woj. wielkopolskiego.
Projekt realizowany będzie na terenie 10 gmin: m. Poznań, Czarnków gmina wiejska, Wieleń, Komorniki, Kwilcz, Pniewy, Rogoźno, Ryczywół, Szamotuły, Środa Wlkp.
Do osób, które borykają się z problemami zadłużenia skierowane są:
– wsparcie psychologiczne – tu przede wszystkim przełamanie procesu zaprzeczania oraz unikania zmierzenia się z problemem (nieodbieranie telefonów, korespondencji, ucieczka w uzależnienia,etc.)
– wsparcia prawne – pomoc w restrukturyzacji zobowiązań, rozłożenia ich na raty, zawarcia ugody z wierzycielami, odrzucenia zobowiązań przedawnionych.

Pracownicy instytucji, które świadczą wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymają narzędzia do pracy z osobami zadłużonymi. Zaplanowano dotarcie do co najmniej 40 takich instytucji.

Harmonogram realizacji projektu

Lipiec/sierpień 2022 – rekrutacja

W spotkaniach i doradztwie grupowym będzie mogła wziąć udział każda zainteresowana osoba (dotknięta problemem zadłużenia – weryfikacja na podstawie oświadczenia), o uczestnictwie w doradztwie indywidualnym decydować będzie kadra CIS uwzględniając skalę zadłużenia oraz sytuację osobistą osób zainteresowanych.

Lipiec/listopad 2022 – działania promocyjne

Upowszechnienie tematyki wychodzenia z zadłużeń poprzez informacje dotyczące sposobów radzenia sobie w sytuacji zadłużenia w mediach społecznościowych:

LINK FACEBOOK

Lipiec/październik 2022 – spotkania i doradztwo grupowe w 10 Centrach Integracji Społecznej (po 2 spotkania w CIS trwające 4 godziny).

Specjaliści ds. zadłużeń poruszą następujące zagadnienia:

– Rodzaje i przyczyny zadłużeń,

– Psychologiczne aspekty zadłużenia (mechanizmy wchodzenia w zadłużenie, mechanizmy radzenia sobie ze stresem w zadłużeniu, wychodzenie z zadłużenia),

– Aspekty prawne zadłużeń, w tym windykacja, egzekucja, ugody.

Sierpień/listopad 2022 – spotkania i doradztwo indywidualne, 200 godzin doradztwa dla maks. 100 uczestników projektu (od 2-4 godzin godziny/osobę).

Podczas doradztwa specjalista dokona indywidualnej analizy sytuacji związanej z zadłużeniem uczestnika projektu, dokona analizy dokumentacji związanej z zadłużeniem, opracuje scenariusze i plan wychodzenia z tej sytuacji oraz pomoże przygotować pismo/pisma do wierzyciela/wierzycieli.

Efektem projektu ma również być opracowanie modelu wychodzenia z zadłużenia. Model zakłada innowacyjne podejście do systemu wsparcia osób zadłużonych – w każdym środowisku przygotowana zostanie co najmniej jedna osoba, która doświadczyła zadłużenia i z niego wyszła – będzie wsparciem dla innych osób.

Listopad 2022 – konferencja, mająca na celu promocję i upowszechnienie tematyki radzenia sobie z zadłużeniami oraz wypracowanego w projekcie modelu wychodzenia z zadłużenia.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego-kolor-300x141
Skip to content