Idea uniwersytetu ludowego wywodzi się z XIX-wiecznej skandynawskiej koncepcji Mikołaja Grundtviga przeniesionej na grunt polski m.in. przez Ignacego Solarza. Uniwersytet nawiązuje do międzywojennych tradycji szkół ludowych, w których duże znaczenie przykładano do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju osobowego i społecznego.

IMG_7982

Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej działa na rzecz rozwoju umiejętności i wiedzy oraz podnoszenia kluczowych kompetencji słuchaczy. Kształtuje u nich postawy obywatelskie.


Uniwersytet Ludowy prowadzi zajęcia dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, uczestników Centrów Integracji Społecznej i mieszkańców Barkowych domów wspólnotowych.

Celem działalności UL – SAS jest rozwój umiejętności i wiedzy oraz podnoszenie kluczowych kompetencji słuchaczy, a także kształtowanie u nich postaw obywatelskich.

Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej (UL – SAS) jest pozaformalną niepubliczną placówką edukacyjno-wychowawczą dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), w oparciu o ideę grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych i dotychczasowe doświadczenia środowiska Barki.

Rekrutacja prowadzona jest co ok. 8 miesięcy. 

UWAGA REKRUTACJA!

Do udziału w drugiej edycji Uniwersytetu Ludowego zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i Centrów Integracji Społecznej z Poznania, powiatu poznańskiego, powiatu szamotulskiego i obornickiego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w dniu 21.03.2024 w Poznaniu, ul. Św. Wincentego 6/9

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo (dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl) lub telefonicznie (661.726.936)

Zapraszamy serdecznie! 

Program edukacyjny

Program został opracowany po konsultacjach z przedstawicielami grupy docelowej. Sieć Barki zorganizowała spotkania z mieszkańcami domów wspólnotowych, CIS-ów i PS.

Uczestnicy spotkań określili obszary edukacyjne, które z ich punktu widzenia są najbardziej potrzebne.

W ramach programu edukacyjnego są realizowane 3 kursy, z których każdy trwa 8 miesięcy

IMG_7118
KURS ETYKI I WARTOŚCI (40h) - 8 mmiesięcy

1. Dylematy etyczne – sztuka prowadzenia debat [4h]
Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, dyskusje, debata oksfordzka, warsztaty, praca własna słuchacza – analiza tekstu pisanego
2. Społeczna nauka Kościoła (3h)
Metody kształcenia: wykład, dyskusja
3. Aktywny obywatel – od bierności do aktywności [10h]
Metody kształcenia: wykład, warsztaty, projekty uczestników, dyskusja, psycho-testy dla słuchaczy
4. Przywództwo grupowe – od podopiecznego do lidera[10h]
Metody kształcenia: wykład, praca w grupach, warsztaty, dyskusja, prezentacje słuchaczy, analiza materiału filmowego, odgrywanie scenek rodzajowych
5. Komunikacja drogą do relacji – od dyskryminacji do solidarności [5h]
Metody kształcenia: wykład, warsztaty, prezentacja, praca w grupach, odgrywanie scenek rodzajowych, świadectwa, dyskusja
6. Odpowiedzialność za wspólnotę lokalną i środowisko – nasze małe ojczyzny [8h]
Metody kształcenia: wykład, warsztaty motywacyjne, świadectwa praktyków, dyskusja, analiza materiału filmowego

5 osób siedzi przy stoliku
SEMINARIUM ROLA I HIERARCHIA WARTOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA 5.03.2024 W seminarium wzięło udział 40 osób. Jednym z głównych tematów seminarium była migracja zarobkowa oraz sytuacja osób w kryzysie bezdomności w UE. Mówiono o możliwościach i zagrożeniach, które czekają na osoby poszukujące pracy poza granicami ojczyzny, o tym jak efektywniej te osoby wspierać i na jakie potrzeby odpowiadać. Rachel Streefland, radna i doradczyni burmistrza w gminie Utrecht, Holandia, podsumowując spotkanie, powiedziała: “Mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie wspierania osób w kryzysie bezdomności, stoją przed nami wyzwania. Widzę ogromną potrzebę tworzenia wspólnoty, wspólnoty która sprawia, że człowiek czuje się częścią rodziny, czuje się prawdziwie przywitany, nawet jeśli w rzeczywistości tej rodziny już nie ma. Powrót do ojczyzny, nie jest porażką ani przegraną, jest po prostu powrotem do domu.” W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji samorządowych z Holandii, w tym: pracownicy samorządu lokalnego gminy Utrecht, Armii Zbawienia, Fundacji Tussenvoorziening, policji oraz Stichting Barka. Uczestnikami seminarium byli również przedstawiciele Miasta Poznań, Gminy Tarnowo Podgórne, Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka, Fundacji Barka oraz Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Członków delegacji holenderskiej przedstawił, Jan Braat, który jest doradcą ds. migracji w gminie Utrecht. Następnie głos zabrała Barbara Sadowska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji Barka, która przypomniała historię powstania i rozwoju Barki na przestrzeni 35 lat. Rozwoju, który rozpoczął się w małej wsi we Władysławowie, a obecnie swoim zasięgiem wykracza poza granice naszego kraju, a także kontynentu. W kolejnej części głos zabrała Ewa Noszczynska- Szkurat, zastępca Wójta Gmina Tarnowo Podgórne, która mówiła o roli samorządu w odbudowie potencjału środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o ekonomię solidarną. Swoimi doświadczeniami pracy z osobami w kryzysach opowiedziała też, Magdalena Jujeczka, ze Spółdzielnia Socjalna Taroka, podkreślając znaczenie relacji i współpracy między samorządem lokalnym, przedsiębiorstwami społecznymi i biznesem, opartej na solidarności, która umożliwia rozwój grup zagrożonych wkluczeniem, a także lokalnej gospodarki i społeczności. O tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego opowiedziała też Paulina Kurkowska z Fundacja Mama z Mamą. Na koniec spotkania, o nieudanej emigracji opowiedzieli barkowi liderzy, którzy doświadczyli kryzysu bezdomności przebywając na ulicach Holandii, Londynu, Belgii i innych krajów europejskich w poszukiwaniu lepszego życia. Wymiana doświadczeń między osobami doświadczającymi trudności na obczyźnie i tymi, którzy na co dzień z nimi pracują, pomogła zrozumieć siebie nawzajem, a także wyznaczyć kierunek działań, które powinny zostać podjęte w przyszłości, by lepiej służyć osobom w potrzebie, obudzić w nich uśpioną przez trudne doświadczenia chęć do zmiany swojego życia i pokłady człowieczeństwa.
Program seminarium 5.03
wartość finansowania:  824 929,60 zł

wartość finansowania: 824 929,60 zł

Black-White-Elegant-Minimalist-Model-Beauty-Fashion-Logo
znaki_strona_www-4
Skip to content