Zapytanie ofertowe na wyłonienie ekpertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na wyłonienie ekpertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń

4 lutego, 2014
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 03/2014/GSBW – do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.07.2013 roku) na wyłonienie ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń „Streetworking w środowisku osób bezdomnych” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background