Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów prawników do przeprowadzenia warsztatów podczas seminarium w Pile

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów prawników do przeprowadzenia warsztatów podczas seminarium w Pile

28 marca, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wybór ekspertów prawników do przeprowadzenia warsztatów podczas seminarium w Pile w dniu 22.04.2013 r., w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe 5/2013 prawnicy warsztaty Pila 760.72 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na prawników na seminarium Pila 171.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy prawnicy Piła 174.5 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background