Zapytanie ofertowe na eksperta z zakresu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe na eksperta z zakresu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa

13 lipca, 2012
AdminBarka
No Comments

Zapytanie Ofertowe nr 3/2012/GSBW

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na eksperta z zakresu streetworkingu w celu wykonania usługi doradztwa organizowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie  4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Projektem Standardy w Pomocy lub Projektem SwP).

Szczegóły zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background