Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienie ekspertów-trenerów

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienie ekspertów-trenerów

3 lutego, 2014
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 02/2014/GSBW  – do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15.07.2013 roku), na wyłonienie 6 ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń upowszechniających Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

  1. Zapytanie nr 2/2014 na trenerów
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na trenera
  3. Załącznik nr 2 – Program szkoleń Model GSWB
  4. Załącznik nr 3 – Model GSWB do oceny z 18.12.3013
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background