Z wizytą w subregionie kaliskim

Loading
loading..

Z wizytą w subregionie kaliskim

26 października, 2016
Redaktor
No Comments

Przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej (ośrodka wsparcia ekonomii społecznej), współprowadzonego przez Sieć Barka, wzięli udział w wizycie studyjnej Komitetu ds. Ekonomii Społecznej do subregionu kaliskiego. Wyjazd zorganizowali: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Najpierw, w siedzibie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, Komitet podsumował prace grup roboczych ds. edukacji, promocji oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Krótko zasygnalizowano sprawę do omówienia podczas następnych spotkań dot. aktualnej sytuacji CISów.

Następnie, członkowie Komitetu udali się na spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych subregionu kaliskiego. W Koźminie Wlkp. poznali Spółdzielnię Socjalną Vivo, zajmującą się, m.in. opieką nad osobami starszymi oraz konserwacją terenów zielonych oraz spotkali się z uczestnikami i pracownikami pobliskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. W Pleszewie rozmawiano z pracownicami Spółdzielni Socjalnej Paidi prowadzącymi całoroczną salę zabaw dla dzieci oraz zajmującymi się animacją zabaw dziecięcych podczas imprez okolicznościowych.

Wizytę zakończył obiad w Kawiarni Filmowej w Jarocinie – prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Zmysły oferującą także usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Wszystkie zwizytowane przedsiębiorstwa działają jako spółdzielnie socjalne osób prawnych.

20161025_082941

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background