Walne Zebranie Sieci Barka 2 września

Loading
loading..

Walne Zebranie Sieci Barka 2 września

19 sierpnia, 2021
Redaktor
No Comments

Drodzy Członkowie Sieci Barka,

Zapraszam na

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sieci Barka

w czwartek, 2 września 2021 r., w auli Jana Pawła II, budynek B, I piętro

Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej, ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 15.30 w pierwszym terminie oraz o godz. 16.00 w drugim terminie.

W programie:

1.        Powitanie.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.

5.        Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020. 

6.        Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

7.        Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.

8.        Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Sieci Barka za rok 2020.

9.        Wybór nowego Zarządu na kolejną kadencję, prezentacja kandydatów na członków nowego Zarządu Sieci Barka

10.      Przyjęcie uchwały o zmianie Zarządu Sieci Barka.

11.      Wybór Komisji Rewizyjnej, prezentacja kandydatów.

12.      Przyjęcie uchwały o zmianie  Komisji Rewizyjnej.

13.      Skreślenie z listy członków nieaktywnych organizacji.

14.      Przyjęcie nowych członków.

15.      Omówienie stanu realizacji projektu Szansa – Szkoła Animacji Społecznej.

16.      Aktualności, uwagi, wnioski, podsumowania.

17.      Zakończenie zebrania.

Proszę o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub drogą internetową do środy 1 września do g. 14

Serdecznie  pozdrawiam i do zobaczenia!

Elżbieta Malik

Prezes Zarządu

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background