VI Zjazd Szkoły Animacji Społecznej w Chudobczycach

Loading
loading..

VI Zjazd Szkoły Animacji Społecznej w Chudobczycach

27 września, 2021
Redaktor
No Comments

W dniach 24-26 września, odbył się  już szósty zjazd Szkoły Animacji Społecznej, którego tematem była „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się”.

W ramach tego zjazdu, w piątek uczestniczyliśmy w warsztatach na temat rozwoju moralnego człowieka podczas pracy. Drugiego dnia odwiedziliśmy Gospodarstwo Ekologiczne w Marszewie, gdzie odbyła się rozmowa ze Zbyszkiem Ścianą na temat prowadzenia własnego przedsiębiorstwa społecznego i możliwości odbudowywania swojego życia w nurcie „slow life”, a także wspólne kieszenie kapusty. A dzień trzeci rozpoczęliśmy warsztatami z planowania wydatków, podczas których m.in. przygotowywaliśmy kosztorys prac remontowych w arkuszu kalkulacyjnym. Obiad zjedliśmy w Pałacu w Wąsowie, który jak zwykle ugościł nas po królewsku.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „Barka” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, przeprowadza model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS),  w który włączone jest 60 mieszkańców Barkowych Wspólnot i Schroniska w Nochowie k. Śremu.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background