Trzecie spotkanie w Powiecie Rawickim

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Powiecie Rawickim

23 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Począwszy od trzeciego spotkania rozpoczęto pracę z uczestnikami w formie warsztatowej. W szczególności w głównej mierze przedmiotem spotkania była analiza powiatowego programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. z uwzględnieniem informacji dotyczących modelu współpracy, o których mowa była na wcześniejszych spotkaniach. Szczególną uwagę poświęcono obszarowi 3 i 4 z płaszczyzny I, 1 i 2 z płaszczyzny II oraz obszarowi 1,2 i 3 z płaszczyzny III. Ponadto przedstawiono dobre praktyki w zakresie współpracy administracji z NGO-w szczególności przykład ciała inicjatywno-doradczego; Rada Polityki Społecznej w Czarnkowie. Również przedstawiono doświadczenia Sieci Barka i Fundacji Barka w zakresie budowania partnerstw lokalnych na terenie kraju.

Ustalenia:

Istotnym problemem w Powiecie Rawickim w dużej mierze ze względu na większy aniżeli gmina zabieg terytorialny) w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi jest brak spójności w działaniach organizacji, wykształcenie nawyku wsparcia i promocji działań przez obydwie strony współpracy, patronaty oraz realna integracja środowisk.
Nie bez znaczenia jest konieczność nawiązania większej współpracy administracji z organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej i uwzględnienie ich opinii przy tworzeniu Programu na 2016 r.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background