Trzecie spotkanie w Gminie Czerwonak

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Czerwonak

3 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Na wstępie prowadzący przypomniał ustalenia i informacje z poprzednich spotkań i wprowadził uczestników w tematykę dzisiejszego. Przypomniał też wnioski płynące ze spotkania dotyczącego Indeksu współpracy.

W formie wykładowej przedstawiono założenia Modelu współpracy jst – ngo w części dotyczącej płaszczyzny drugiej: współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych. Omawiając poszczególne obszary podjęto dyskusje o ich praktycznym wymiarze w Gminie Czerwonak. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się tematyka zakresu przedmiotowego programu współpracy, określenia kryteriów oceny ofert. Obszernie też omówiono kwestie związane z realizacją zadań z wykorzystaniem form niefinansowych – tu konieczność wprowadzania jednolitych procedur korzystania z mienia publicznego. Przedstawiciele Urzędu Gminy poinformowali, że trwają właśnie konsultacje z jednostkami organizacyjnymi gminy w tym zakresie.

Wszystkim dyskusjom towarzyszyło stałe zestawianie założeń ujętych w Modelu współpracy jst – ngo –ze stanem faktycznym w Gminie Czerwonak, w tym wynikających z aktualnego programu współpracy.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 24.03.2015 roku. Podczas tego spotkania omówiona zostanie ostatnia – III płaszczyzna.  Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność ujęcia w przyszłym programie współpracy następujących kwestii: podkreślenie w zakresie przedmiotowym programu współpracy kwestii integracji i aktywizacji mieszkańców, konieczność ujednolicenia zakresu przedmiotowego w części dotyczącej sportu, wprowadzenia obiektywnych i jasnych kryteriów oceny składanych ofert, organizacji (na zapotrzebowanie organizacji) spotkań informacyjnych i szkoleń przed naborami ofert, wprowadzenie procedur korzystania z mienia gminnego, w tym mienia jednostek organizacyjnych.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background