Szóste spotkanie w Gminie Wieleń

Loading
loading..

Szóste spotkanie w Gminie Wieleń

3 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie było zakończeniem procesu konsultacji projektu Programu współpracy na 2016 rok. Prowadzący Rafał Jaworski przypomniał, że zapisy prezentowanego projektu programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań. Do programu nie wpłynęły żadne uwagi drogą mailową.W pierwszej części zaprezentowano uwagi i wnioski złożone podczas konsultacji na poprzednim spotkaniu. Omówiono raz jeszcze każdą uwagę z informacją o tym czy została ona uwzględniona w projekcie Programu.

Następnie omówiono projekt Programu współpracy zwracając szczególną uwagę na formy współpracy samorządu z organizacjami. Obecna na spotkaniu Pani Burmistrz wskazała, na fakt, że Gmina podjęła już działania by wdrożyć część form współpracy już w tym roku.

Uczestnicy zgodnie podkreślili, że jednym z najważniejszych wyzwań w najbliższym czasie jest konieczność organizacji dalszych wspólnych spotkań organizacji i przedstawicieli samorządu tak by wynikiem tych spotkań były konkretne propozycje inicjatyw (projekty, w tym projekty UE, przedsięwzięcia integracyjne, itp.). Zwrócono również uwagę na duże znaczenie aktywności organizacji na polu pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych – w tym zakresie organizacje mogą liczyć na pomoc nowo powołanego wydziału w Urzędzie Miasta.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami, które Pani Burmistrz złożyła realizatorom projektu. Zarówno przedstawiciele Gminy, jak i prowadzący podkreślali, że zakończenie prac nad projektem Programu współpracy nie będzie zakończeniem współpracy partnerów realizujących projekt z Gminą.

Spotkanie dobrze podsumował jeden z uczestników, który powiedział: „mamy teraz dobry program współpracy, lecz od nas i od samorządu zależy jakie to przyniesie efekty”. Duży entuzjazm i aktywność podczas wszystkich spotkań pozwala mieć pewność, że w Gminie Wieleń w najbliższym czasie zmieni się bardzo dużo w zakresie współpracy samorządu z organizacjami.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background