Szóste spotkanie w Gminie Czarnków

Loading
loading..

Szóste spotkanie w Gminie Czarnków

10 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie było zakończeniem procesu konsultacji projektu Programu współpracy na 2016 rok. Prowadzący Rafał Jaworski przypomniał, że zapisy prezentowanego projektu programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań. Do programu nie wpłynęły żadne uwagi drogą mailową.W pierwszej części zaprezentowano uwagi i wnioski złożone podczas konsultacji na poprzednim spotkaniu. W trakcie konsultacji nie wpłynęły do dnia spotkania żadne uwagi. Prowadzący poinformował, że uwagi zgłaszane w trakcie poprzedniego spotkania konsultacyjnego zostały w całości uwzględnione.  Przypominając zapisy projektu programu prowadzący zwrócił uwagę na fakt wpisywania się poszczególnych zapisów w założenia Modelu współpracy.

Uczestnicy ze szczególną satysfakcją przyjęli informacje o zapisaniu w Programie współpracy funduszu wkładu własnego oraz mechanizmu poręczeniowego dla organizacji ubiegających się o środki zewnętrzne. Duży entuzjazm wzbudziła też deklaracja Pana Wójta w sprawie podwyższenia środków przeznaczonych na realizację programu w 2016 roku.

 Omówiono również nowy mechanizm w programie jakim jest regranting dla grup nieformalnych. Zebrani zgodnie potwierdzali, że jest to szansa na wzrost aktywności społecznej w gminie.

Na koniec poinformowano o utworzeniu w Gminie nowego stanowiska – osoby ds. współpracy z organizacjami na terenie Gminy. Obecny na spotkaniu pracownik przedstawił organizacjom swoje zadania i plany na najbliższy czas.

Zebrani podchodzą z dużą nadzieją, ale też oczekiwaniami, traktując nowy program jako narzędzie rozwoju III sektora w Gminie.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background