Stowarzyszenie Wydawnicze Barki

Loading
loading..

O nas

Stowarzyszenie Wydawnicze Barki jest wydawcą kwartalnika „Gazeta Uliczna” . Gazeta sprzedawana jest przez osoby bezrobotne. Kwartalnik należy do działającej w 43 krajach Międzynarodowej Sieci Gazet Ulicznych sprzedawanych przez bezrobotnych. W Polsce jest pierwszym takim pismem. Egzemplarz kosztuje obecnie 5 zł, z czego 2 zł trafi do kieszeni bezrobotnych. Resztę sumy to koszty druku, ZUS i podatek dochodowy. „Gazeta Uliczna” promuje kampanie społeczne na rzecz tworzenia miejsc pracy. Gazetę tworzą wolontariusze Barki, łamy jej otwarte są też dla bezrobotnych i bezdomnych. W każdym numerze pojawiają się teksty o organizacjach pozarządowych, wywiady ze znanymi ludźmi, reportaże o ciekawych ludziach.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Wydawnicze Barki
Adres rejestrowy
Stowarzyszenie Wydawnicze „Barki”
Bydgoska 6 lok. 7
Adres działalności:
61-003 Poznań
ul. Św. Wincentego 6/9
61 6682312

Dane organizacyjne

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

REALIZACJA PROJEKTU „KOŁO GAZETY ULICZNEJ – STOP WYKLUCZENIU I MARGINALIZACJI”

Od września 2014 r. do końca lutego 2016 r. , Stowarzyszenie Wydawnicze Barki realizowało projekt „Koło Gazety Ulicznej – STOP wykluczeniu i marginalizacji”, dofinasowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Z doświadczenia organizacji wynika, że osoby długotrwale bezrobotne nie są w stanie powrócić do aktywności społecznej bez pomocy. Borykają się z wieloma problemami: brak kwalifikacji, poczucie niskiej wartości, uzależnienia, zadłużenia, konflikty z prawem i potrzebują co najmniej roku do ponownej adaptacji. Nie mają dostępu, ale i motywacji, do korzystania z dóbr kultury, wsparcia psychologicznego i prawnego.

Celem projektu było zmniejszenie stopnia marginalizacji osób długotrwale bezrobotnych poprzez ich aktywizację społeczną i kulturalną oraz zapewnienie dostępu do usług psychologicznych i porad prawnych. Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się w grudniu 2015 r.

171 osób wzięło udział w warsztatach kulturalnych, dziennikarsko- reporterskich, fotograficznych i psychoedukacyjnych oraz wydarzeniach kulturalnych. Uczestnicy opublikowali swoje prace (teksty i zdjęcia) w Gazecie Ulicznej. Powstało miejsce spotkań wyposażone w komputery i Internet.

Zrealizowano warsztaty tematyczne: „Wokół kultury” (61 spotkań, łącznie 110 uczestników), dziennikarsko-reporterskie (55 spotkań, łącznie 103 uczestników), fotograficzne (43 spotkań, łącznie 43 uczestników) i psychoedukacyjne (18 spotkań, łącznie 58 uczestników) oraz szkolenia z autoprezentacji (7 spotkań, łącznie 33 uczestników). Prowadzono doradztwo prawne (14 dyżurów dla 33 osób) i konsultacje psychologiczne (6 dyżurów dla 5 osób). Zorganizowano 7 wspólnych wyjść do instytucji kultury.

Uczestnikami projektu było 171 osób marginalizowanych – bezrobotne lub o najniższych dochodach i dużych trudnościach w samorealizacji – z Poznania i okolic.
Rozwój. Dzięki zakupowi 5 laptopów, aparatu fotograficznego, drukarki, projektora poprawiły się warunki pracy biurowej i szkoleniowej organizacji, 5 nowych rowerów pozwoliło na uruchomienie wypożyczalni i ułatwiło kolportaż Gazety Ulicznej.

Projekt był równie owocny dla uczestników, jak i prowadzących oraz był znaczącym doświadczeniem w rozwoju Stowarzyszenia.

Zdjęcia przybliżają różne momenty z okresu realizacji projektu.

teatr-porywacze-cial

uczestnicy-projektu-tworza-spektakl

uczestnicy-tworza-spektakl-2

wyjscie-integracyjne-uczestnicy-przed-muzeum-sienkiewicza

wyjscie-integracyjne-w-salonie-nowowiejskich

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background