Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Aktiv

Loading
loading..

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ziemi Leszczyńskiej  „Pro – Activ” w Rydzynie powstało w 2004 roku. Zrzesza rodziców uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie oraz członków wspierających. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz niepełnosprawnych i ich opiekunów w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez:

 • wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu ról społecznych
 • przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego
 • zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej
 • organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej,
 • inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji uczestników zmierzających do pełnienia ról społecznych.

Od października 2007 roku Stowarzyszenie przyjęło Warsztat Terapii Zajęciowej w Rydzynie prowadzony przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie i prowadzi go do dziś.

Inicjatywy Stowarzyszenia

 • uczestnictwo w szkoleniach i kursach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia dla kadry i rodziców-program tzw. „Partner” w 2008 roku
 • pomoc w organizowaniu wycieczek dla uczestników WTZ do Kotliny Kłodzkiej, pomoc w organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego w Dźwirzynie
 • pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych dla uczestników WTZ

W 2009 roku członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w szkoleniu: „System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej w środowisku lokalnym na przykładzie Partnerstwa Ekonomia Społeczna w praktyce. Stowarzyszenie ubiega się o utworzenie na terenie powiatu leszczyńskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Wysłano stosowne zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, niestety na 2009 rok nie ma środków finansowych na ten cel. Niemniej jednak członkowie Stowarzyszenia stoją na stanowisku, aby stworzyć instytucję alternatywną do ZAZ-u spółdzielnię socjalną, bądź CIS. Stowarzyszenie idzie w dobrym kierunku, zrzesza 15 członków, wspiera inicjatywy lokalne typu dożynki, Dni Leszna (wystawiamy tam swoje prace).

Centrum Integracji Społecznej

Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ w Rydzynie planuje uruchomić centrum integracji społecznej. Ma ono powstać w budynku dawnej świetlicy wiejskiej w Kłodzie. Stowarzyszenie trzy lata temu przejęło Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie. Korzystają z nich osoby niepełnosprawne, głownie z powiatu leszczyńskiego oraz Leszna.

W świetlicy w Kłodzie

Nowym pomysłem jest właśnie utworzenie centrum integracji społecznej.Na jego potrzeby gmina Rydzyna przekaże budynek po dawnej świetlicy wiejskiej w Kłodzie. Na stworzenie CIS-u stowarzyszenie Pro-Activ dostanie pieniądze z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Centrum Integracji Społecznej będzie kierowało swoją ofertę do osób wykluczonych społecznie, chcących wrócić do normalnego życia: długotrwale bezrobotnych, byłych narkomanów czy alkoholików.

Jadłodajnia dla ubogich

W CIS-ie powstanie kilka pracowni m.in. budowlana, ogrodnictwa i terenów zielonych oraz techniki manualnej. Będzie też pracownia przygotowująca osoby do opieki nad ludźmi starszymi. Ma powstać także kuchnia, która będzie zajmowała się wydawaniem posiłków osobom ubogim.Podopieczni Centrum będą otrzymywać tzw. zasiłek integracyjny.Jeżeli działające w jego ramach pracownie osiągną jakieś zyski, wówczas mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie.CIS będzie kierowało swoją ofertę nie tylko do mieszkańców gminy Rydzyna. Stowarzyszenie nie chce również ograniczać swoich propozycji tylko do mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Stowarzyszenie Pro-Activ będzie rozmawiać z szefami ościennych gmin, by zachęcić ich do współpracy przy organizowaniu centrum. W Wielkopolsce działa obecnie dwanaście centrum integracji społecznej. Najbliższa tego typu placówka znajduje się w Poznaniu.

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”
Plac Zamkowy 2
PL 64-130 Rydzyna
 +48 65 538 85 93

 

Dane organizacyjne

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background