Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury”

Loading
loading..

Obszary działań

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości – odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym – odbiorcy: osoby niepracujące,
 • Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy – odbiorcy: osoby niepracujące,
 • Doradztwo zawodowe, poradnictwo – odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji – odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 • Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych — odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 • Nauka, kultura, ekologia
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Wspieranie organizacji pozarządowych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych
 • Wspieranie organizacji pozarządowych
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Prowadzone placówki dla bezrobotnych:
 • Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

 

Kontakt

Stowarzyszenie „Dom Pełen Kultury”
Jarosławiec 28 lok. 10
PL 63-000 Jarosławiec
 +48 609 705 412

Dane organizacyjne

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background