Stowarzyszenie „Dla Ludzi i Środowiska”

Loading
loading..

Misja

Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska to inicjatywa, która jest odpowiedzią na potrzeby terenów wiejskich, a jej celem jest wsparcie i promocja takiego modelu rozwoju, w którym nacisk kładzie się na aktywizację lokalnych społeczności oraz zrównoważony rozwój gospodarki lokalnej. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w listopadzie w 2003 r.

Cele Stowarzyszenia

 • inicjowanie, wdrażanie i propagowanie działań na rzecz godnego życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym oraz ekorozwoju
 • rozwój wsi
 • działania związane z reintegracją społeczną i zawodową osób bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu
 • edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej

Realizacja celi poprzez

 • prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych zmierzających do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia osób  podlegających wykluczeniu społecznemu i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • prowadzenie działań aktywizacji zawodowej przygotowujących osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości
 • organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego, rehabilitacyjnego wraz z udzielaniem pomocy socjalnej
 • prowadzenie ośrodka informacji edukacji, szeroko pojętego doradztwa, organizowanie konferencji, szkoleń, tworzenie banków informacji o działaniach społecznych i gospodarczych na rzecz programów socjalno-edukacyjnych, przedsiębiorczości społecznej, ekorozwoju oraz ochrony środowiska
 • propagowanie ekologicznych form gospodarstwa i prowadzenia gospodarstw ekologicznych
 • pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn (w tym przez organizację i prowadzenie zbiórek publicznych i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • współpracę z instytucjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą mającymi podobne cele działania


Kontakt

Stowarzyszenie „Dla Ludzi i Środowiska”
ul. Dworcowa 5
PL 64-420 Kwilcz
Tel: +48 61 2912126
Fax:+48 61 2912126
WEB: www.rose.org.pl
Email: biuro.rose@rose.org.pl

 

Dane organizacyjne

 • 0000177995 – Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • 634534587
 • 5951401764
 • Statut organizacji
 • Konto bankowe:

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background