Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

Loading
loading..

Spotkanie Rady Inicjatyw Społecznych w Obornikach

9 lutego, 2018
Redaktor
No Comments

W czwartek 8 lutego, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, byliśmy na posiedzeniu Obornickiej Rady Inicjatyw Społecznych.
Obecny był Z-ca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk oraz członkowie.
Na wstępie spotkania Burmistrz przedstawił Honorowy Tytuł „Samorząd Zaangażowany” , który Gmina Oborniki otrzymała od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w listopadzie 2017 r. , podczas konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w siedzibie Fundacji .
Burmistrz też poinformował o powstaniu romskiej Spółdzielni Socjalnej MESYM oraz wkładzie Fundacji Barka w jej utworzenie. Poinformował także, że następna grupa Romów chce założyć spółdzielnie socjalną. Takie spotkanie odbędzie się z udziałem Barki. Pan Burmistrz powiadomi o terminie.
Omówiono kwestie przedstawiona przez Grażynę Stachowiak z Fundacji Ludzki Gest- potrzeby budowy DPS w Obornikach.
Burmistrz powiedział, że na ten cel jest gotowy przekazać Fundacji w użyczenie teren, który jest też w obszarze rewitalizacji, tak by można było pozyskać środki na ten cel.
Rada Inicjatyw Społecznych rekomendowała ta sprawę Radzie Gminy, by podjęła stosowną uchwałę. Radni obecni na posiedzeniu powiedzieli, że ją poprą i jest duża szansa , że zostanie podjęta.
Robert Lorczyk ze Spółdzielni Socjalnej Uciec Dysforii, poinformował, iż jego organizacja otrzymała dofinansowanie na usługi opiekuńcze , które będą realizowane w gminie Oborniki. Programem zostaną objęte osoby, które nie są dofinansowane w ramach zadań OPS.
W Gminie Oborniki zwiększono środki na usługi opiekuńcze do 1,3 mln zł. Była w tej sprawie stosowana uchwała, w zeszłym roku, Rady Inicjatyw Społecznych.
Zrelacjonowano bieżące sprawy, w tym relację, z pilotażowego programu, Złota Raczka dla seniora, a także programu wydawania żywności. Zrelacjonowano, również, bardzo pożyteczny projekt usług doradczych upadłości konsumenckiej.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background