Spotkanie Liderów Sieci Barka

Loading
loading..
Spotkanie Liderów Sieci Barka

Spotkanie Liderów Sieci Barka

18 lutego, 2014
AdminBarka
No Comments

W dniu 30 grudnia 2013 roku. w Chudopczycach odbyło się spotkanie Liderów Sieci Barka zorganizowane przez Tomka Sadowskiego. W wydarzeniu, poprowadzonym przez Tomka, wzięło udział 15 Liderów Sieci Barka oraz Magda Chwarścianek (Barka NL) i Ewa Sadowska (Barka UK). 

Uczestnicy spotkania omówili następujące kwestie:

 1. Znaczenie roli Liderów w rozwoju Sieci Barka –  Liderzy jako „największy zasób”.
 2. Utworzenie Stowarzyszenia Liderów jako grupy wsparcia, wprowadzającej i prowadzącej formację nowych liderów. Cel Stowarzyszenia Liderów:
  1. Formacja i edukacja Liderów (regularne spotkania edukacyjne – także o charakterze integracyjnym, wymiana doświadczeń/informacji; spotkania będą organizowane w różnych miejscach/wspólnotach. Zaproponowano, aby następne spotkanie odbyło się we Wspólnocie w Posadówku (gospodarz spotkania: Hirek).
  2. Wzajemne motywowanie i współtworzenie warunków samokształcenia Liderów. Przy tej okazji Tomek polecił i omówił następujące publikacje: „Wędrujący świat” – Prof. Grzegorz Kołodko, „Świat na wyciągnięcie myśli” – Prof. Grzegorz Kołodko, „Dokąd zmierza świat” – Prof. G. Kołodko, „Cywilizacja. Zachód i reszta świata” – Niall Ferguson. Publikacje te skupiają się na różnych aspektach rozwoju człowieka jako osoby ludzkiej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej od XV wieku po czasy nam współczesne.  Rozwój traktowany jest jako współistnienie i współzależność różnych czynników i procesów, nie zawsze opisywalnych i policzalnych. Niall Ferguson autor „Cywilizacji” zastanawia się nad okolicznościami powodującymi zdominowanie świata przez Europę, która narzuciła pozostałym swój sposób myślenia i styl życia. Kolejną publikacją poleconą Liderom przez Tomka są „Rozmowy z niewierzącym” – zawiera korespondencję między Eugenio Scalfarim a Papieżem Franciszkiem. Jest także zapisem wywiadu, jakiego Ojciec Święty udzielił założycielowi pisma „La Repubblica”.
  3. Współtworzenie warunków do kontynuacji pracy Liderów w przyszłości. Ustalono, że średnia wieku Liderów Sieci Barka to 55 lat; kilku Liderów ma problemy zdrowotne, w związku z tym we wspólnym interesie jest zapewnienie warunków do dalszego rozwoju Liderów, włączając nowych Liderów, poprzez stałą formację i edukację. Podkreślany był aspekt „dawania szansy, wprowadzania i inwestowania w nowe osoby”, podejmowania dalszych wysiłków w pracy z mieszkańcami wspólnot oraz z przybywającymi z zagranicy migrantami, towarzysząc im w uczynieniu postępu w kierunku trzeźwego i uczciwego życia. Wysiłki te przełożą się na pełniejszy rozwój wspólnot/stowarzyszeń/spółdzielni, w które zaangażowani są Liderzy, jak również przyczyni się do rozwoju samych Liderów.

Liderzy obecni na spotkaniu zwrócili uwagę na :

  • potrzebę wzajemnego wsparcia (m.in. w sytuacjach kryzysowych np. choroba Ani Polańskiej i wsparcie wspólnoty we Władysławowie).
  • pozytywny wpływ wyjazdów zagranicznych i udziału Liderów w programach Barki w Anglii, Irlandii, Holandii – jako forma wyróżnienia i wzmocnienia Liderów na drodze uczciwości, trzeźwości i zaangażowania. Liderzy podkreślali znaczenie nowych doświadczeń zdobytych w pracy z ludźmi na obczyźnie, rozszerzenie horyzontów,
  • podniesienie bezpieczeństwa finansowego ich i ich rodzin.
  • znaczenie aktywności Liderów w środowiskach w których żyją : udział w spotkaniach, aktywność w życiu wspólnoty, interesowanie się działaniami szeroko pojętej Sieci Barka.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background