Spotkanie Członków Sieci Barka

Loading
loading..

Spotkanie Członków Sieci Barka

10 listopada, 2014
AdminBarka
No Comments

W poniedziałek 10 listopada odbyło się Walne Zebranie Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka. Zebranych powitała prowadząca spotkanie Barbara Sadowska podkreślając znaczenie organizacji, zwłaszcza w roku 25-lecia jej istnienia. Na początku przedstawili się kandydaci na nowych członków Sieci.O działalności Fundacji Integracji Społecznej „Feniks” z Częstochowy, a także swoich osobistych doświadczeniach przedsiębiorcy społecznego opowiedziała Urszula Sprącel Kudrzyn. Następnie Cezariusz Słomkowski i Piotr Cebulski omówili działalność CIS-u w Odolanowie oraz podzielili się swoją wielką satysfakcją z dokonań. Zbigniew Makowski ze Stowarzyszenia „Dom Pełen Kultury” z Jarosławca w gminie Środa Wlkp. przywołał jako patrona poczynań stowarzyszenia hrabiego Władysława Zamoyskiego z Kórnika. Czwartego kandydata, nieobecnego z racji konieczności zaangażowania w pilne działania lokalne, przedstawiła Basia Sadowska. Nowi Członkowie przyjęci zostali do Sieci jednogłośnie.

Tomasz Sadowski opowiedział o idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i nagrodzie przyznanej środowisku Barki w Indiach. Ponadto nawiązując do porozumienia podpisanego 11 września w Chudobczycach z francuskim Związkiem Hodowców , przedstawił plan rozpowszechnienia w Polsce, poprzez Partnerstwa Lokalne, francuskich ras owczych Masywu Centralnego.

Lidia Węsierska zaprezentowała dwa nowe projekty realizowane przez Sieć, tj. „Obywatelską Wielkopolskę” oraz „Profesjonalną Sieć –Profesjonalne Organizacje”. W ramach tego ostatniego projektu planowane jest rozszerzenie Sieci o kolejne organizacje, aktualizacja strony internetowej Sieci, w tym zrobienie podstron dla każdej organizacji członkowskiej, a docelowo redakcję nowe statutu Sieci. Ponadto planowane jest utworzenie 10 nowych Wspólnot Lokalnych.

Sieć zgłosiła akces do Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności. Lidia Węsierska została kandydatem do Zarządu Federacji z ramienia Barki.

Ewa Sadowska przedstawiła stan realizacji projektów afrykańskich. INISE złożyło dwa wnioski do Komisji Europejskiej. Projekty dotyczą tworzenia przedsiębiorstw społecznych w Kenii i Etiopii oraz powołania Centrów Nowej Generacji dla migrantów w Europie. Decyzja KE w sprawie wniosku dotyczącego Kenii i Etiopii została opóźniona . Projekt ten został poparty przez posła do PE Jerzego Buzka, byłego posła do PE Filipa Kaczmarka, a obecnie jest monitorowany przez europosła Bogdana Wentę. Decyzją Komisji Europejskiej projekt ten będzie najprawdopodobniej realizowany przez Światową Organizację Pracy lub Bank Światowy. Istnieje szansa, że Fundacja Barka i INISE będą partnerami w jego realizacji.

Gościem Specjalnym Zebrania była Sylwia Forchap, Kamerunka, doktor farmacji , liderka organizacji Voice of Nations, która pracę ze specyfikami leczniczymi zostawiła dla pracy społecznej i bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Na rok 2015 Sylwia planuje zorganizować kongres kobiet afrykańskich w siedzibie Fundacji Barka – w Poznaniu.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background