SAS we Wrocławiu

Loading
loading..

SAS we Wrocławiu

17 stycznia, 2022
Redaktor
No Comments

W miniony weekend, od 14 do 16 stycznia , w ramach Szkoły Animacji Społecznej odbył się w ten weekend kolejny wyjazd edukacyjno-integracyjny. W wyjeździe do Wrocławia uczestniczyli mieszkańcy Wspólnot w Poznaniu i Nochowie. Tematem przewodnim było dobro i przedsiębiorczość społeczna, jako szansa na lepsze życie. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli możliwość odwiedzić i poznać wrocławskie przedsiębiorstwa społeczne takie jak Cafe Równik  i PANATO , a także Fundację Dzielnicę Wzajemnego szacunku Czterech Wyznań, gdzie szeroko rozmawiano o otwartości na innego, a także dialogu i zrozumieniu. Podczas wyjazdu była również możliwość uczestniczyć w spotkaniu i warsztatach, pt. : „Media a kreowanie rzeczywistości”. Podczas spotkania mówionoo roli mediów w kształtowaniu naszych poglądów, a także o „filtrowaniu” informacji i oddzielania ziarna od plewy.

Oprócz edukacji i poszerzania horyzontów był też czas na zwiedzanie Starego Rynku we Wrocławiu i Afrykarium, które zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie. Wyjazd ten bardzo wszystkich ubogacił i otworzył na nowe, wcześniej nieznane podejścia i rozwiązania.

***********

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background