Przedstawiciele Sieci w Irlandii w ramach projektu SAS

Loading
loading..

Przedstawiciele Sieci w Irlandii w ramach projektu SAS

12 grudnia, 2022
Redaktor
No Comments

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka rozpoczął realizację projektu „School for Social Animation – informal education program for marginalized groups of people” ( w skrócie SAS), w ramach projektu „Erasmus +”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie projektu  przedstawiciele organizacji i wspólnot członkowskich Sieci Barka wyjechali do Irlandii. Najpierw jednak odbyło się spotkanie przygotowawcze, edukacyjno-formacyjne dla uczestników wyprawy, podczas którego rozmawiano o tym co znaczy być  liderem, czyli osobą, która przeszła osobisty trud formacji, transformacji – od bezdomności do bycia liderem pomagającym innym wrócić do społeczeństwa. Kluczowe zdania, które szczególnie wyrażają ten stan to: „Tylko osobiste relacje rodzą liderów, budzą odpowiedzialność za siebie nawzajem”, „Ważne jest wspólne dziedzictwo i to, że wszyscy jesteśmy w drodze”, „Świadectwo to moja opowieść , która coś we mnie zmienia i zmienia coś w drugim”.

Następnie uczestnicy twego etapu wyjechali do Irlandii.

Dzięki Sieci Barka i Barka For Mutual Help Ireland 10 przedstawicieli barkowych wspólnot wzięło udział w niezwykłym spotkaniu edukacyjno-formacyjnym, które odbywało się przez 4 dni w Dublinie!

Uczestnicy wyjazdu mogli nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kompetencje społeczne, poznać system pomocy w Irlandii i odwiedzić organizacje pracujące na co dzień na ulicach Dublina, ale też doświadczyć irlandzkiej przyrody i kultury, poznać celtyckie tańce, muzykę, jedzenie i język.

Ewa Sadowska z „Barka For Mutual Help Ireland„ powiedziała: „Była to okazja do rozmowy na temat przyszłości Sieci, wyznaczania nowych szlaków i adaptowania naszych modeli funkcjonowania do nowych warunków i nowych wyzwań, żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli z czego czerpać i na czym budować. Zastanawialiśmy się nad wspólną strategią, bo każda Barka potrzebuje celów i punktu przeznaczenia i chorągiewek, do których się dąży, jak mawiał Tomasz Sadowski”. Następny międzynarodowy etap nastąpi wkrótce.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background