Piąte spotkanie w Gminie Wieleń

Loading
loading..

Piąte spotkanie w Gminie Wieleń

5 maja, 2015
AdminBarka
No Comments

Na wstępie prowadzący Rafał Jaworski przypominał informacje z poprzednich spotkań oraz poinformował uczestników spotkania, że jest to spotkanie otwierające konsultacje Programu współpracy na rok 2016.W formie wykładowej zaprezentowano cały projekt Programu współpracy, omawiając każdy jego punkt. Zwrócono uwagę na fakt, że zapisy projektu Programu są wynikiem poprzednich spotkań i uwag zgłaszanych do programów i praktyki lat poprzednich. Wskazano również w których punktach program wpisuje się w założenia Modelu.

Z szczególnym zainteresowaniem spotkały się nowe zapisy i narzędzia współpracy w programie. Obecni na spotkaniu przedstawicie Gminy w tym Pani Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Sekretarz podkreślali wagę nowego Programu oraz sposobu w jaki on powstał.

W końcowym etapie spotkania zwrócono uwagę na praktyczne aspekty realizacji programu w roku 2016, w tym na konieczność „synchronizowania” dat ogłaszania konkursów i czasu realizacji zadania publicznego.

Zgłoszono dwie „techniczne” uwagi do zapisów projektu: (1) dotycząca zapisów dotyczących zadania priorytetowego w zakresie ochrony zdrowia (choroby cywilizacyjne), (2) dotyczącą wpisania w program organizacji „Dnia organizacji pozarządowych w Wieleniu”.

Spotkanie to otworzyło proces konsultacji Programu współpracy na rok 2016. Projekt programu i informacja o konsultacjach zostanie wywieszona na stronie www Urzędu, istnieje możliwość składania uwag mailowo, pisemnie lub osobiście w urzędzie. Na koniec maja zaplanowano spotkanie podsumowujące konsultacje. Uchwalenie Programu zaplanowano na Sesję w dniu 17.06.2015 roku.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background