Piąte spotkanie w Gminie Czarnków

Loading
loading..

Piąte spotkanie w Gminie Czarnków

22 kwietnia, 2015
AdminBarka
No Comments

Na wstępie spotkania prowadzący Rafał Jaworski przypomniał ustalenia i tematykę z poprzednich  spotkań. W nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego spotkania zaprezentowano projekt Programu współpracy na rok 2016 uwzględniający ustalenia z poprzedniego spotkania.Podjęto dyskusję na temat konkretnych zapisów – w szczególności na temat kształtu i kierunków działań regrantingowych ponownie podkreślając konieczność wspierania rozwoju organizacji oraz grup nieformalnych tym mechanizmem.

Ponownie zwrócono uwagę na bardzo niską kwotę środków przeznaczonych na realizację programu współpracy w roku 2014 i podkreślono konieczność zwiększenia tejże kwoty.

Omówiono harmonogram konsultacji i sposoby zgłaszania uwag do programu.

Ustalono kolejny termin spotkania na koniec maja.

Będzie to ostatnie spotkanie na którym zaprezentowany zostanie projekt Programu współpracy na rok 2016 w zapisach po przeprowadzeniu konsultacji.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background