Opis projektu.

Loading
loading..

OPIS PROJEKTU „PROFESJONALNA SIEĆ – PROFESJONALNE ORGANIZACJE”
Projekt jest realizowany przez  Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

CEL PROJEKTU:
Rozwój Sieci Barka w kierunku stania się trwałą  i efektywną siecią organizacji obywatelskich, współpracujących z administracją publiczną na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania polityk publicznych.

TERMIN REALIZACJI:
01 września 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
Działania na rzecz organizacji członkowskich: bezpłatne szkolenia , porady i konsultacje wyjazdowe, w biurze, przez telefon i mail.

Budowa 10 partnerstw lokalnych w 10 powiatach wielkopolskich, w tym:

  • organizacja 5 spotkań w 10 gminach wielkopolskich – w celu zawiązania 10 partnerstw lokalnych i podpisania porozumień lokalnych;
  • szkolenie dla 10 pełnomocników gmin ds. współpracy z NGO ;
  • organizacja pięciu 3-dniowych wizyt studyjnych dla 80 przedstawicieli tworzonych partnerstw lokalnych w funkcjonujących partnerstwach;
  • seminarium sieciujące dla 50 przedstawicieli partnerstw lokalnych w Wielkopolsce;
  • zaproszenie do członkostwa w Sieci Barka 10 ngo utworzonych w tym projekcie i 10 ngo z innego projektu; organizacja spotkania informacyjnego dla kandydatów na nowych członków, a następnie Walnego Zebrania Sieci i przyjęcie nowych członków

Organizacja trzech jednodniowych oraz wyjazdowych 3-dniowych warsztatów partycypacyjnych dla członków sieci Barka  w celu wspólnego opracowania  zmian w Statucie Sieci, dokumentu „Standardy Sieci Barka” oraz „Regulaminu składek członkowskich”.

Uruchomienie nowej strony internetowej Sieci oraz 20 podstron dla członków Sieci. Organizacje członkowskie Sieci wymagające wsparcia otrzymają pomoc Tutorów – przedstawicieli organizacji silniejszych. Odbędzie się 8 spotkań tutorów z 10-ma ngo oraz powstanie 10 Planów Rozwoju. Zostaną podjęte działania na rzecz powołania rad działalności pożytku publicznego w 10 powiatach  wielkopolskich (20 spotkań w 10 powiatach dla 20 uczestników z ngo i jst),  powołane zostaną grupy robocze do pracy nad dokumentem regulującym funkcjonowanie  Rady w 10 powiatach i zorganizowane zostaną 2-dniowe warsztaty dla 20 osób z ngo i jst.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI:

Informacji udziela Biuro Projektu w Poznaniu: ul. Św. Wincentego 6/9

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background