Nowe władze Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Loading
loading..

Nowe władze Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

30 maja, 2022
Redaktor
No Comments

W dniach 27 i 28 maja obradowało w Warszawie Walne Zebranie Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Sieć Barki jest członkiem Federacji.

W skład zarządu w kadencji 2022-2025 wejdą:

 • Jakub Wilczek, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (prezes)
 • Lidia Węsierska, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka (wiceprezeska)
 • Piotr Olech, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (wiceprezes)
 • Maria Demidowicz, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie (skarbniczka)
 • Kazimierz Słobodzian, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
 • Kamila Suchenek-Maksiak, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
 • Daniel Wiśniewski, Stowarzyszenie Monar

Z kolei komisję rewizyjną tworzyć będą:

 • Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej (przewodniczący)
 • Elżbieta Ferenc, Fundacja Chrześcijańska Adullam (wiceprzewodnicząca)
 • Paweł Korliński, Stowarzyszenie Monar
 • Elżbieta Żukowska-Bubienko, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei

Walne zebranie rozmawiało także o planie działań na nową kadencję, w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezdomności uchodźców z Ukrainy, działalności platform tematycznych, obszarów do badań oraz zmian prawnych i deinstytucjonalizacji usług dla osób w kryzysie bezdomności. Przyjęto także sprawozdania za rok 2021, jak również udzielono absolutorium kończącemu kadencję zarządowi.

Powyższe wiadomości opracowano na podstawie postu z profilu Fb Federacji.

Sieć Barki w zarządzie Federacji reprezentuje Lidia Węsierska, obecnie wybrana na wiceprezeskę zarządu. Serdecznie gratulujemy całemu zarządowi i życzymy wielu sił do pracy w nowej kadencji.

Zdjęcia pochodzą z profilu Fb Federacji.

widok sali obrad i siedzących ludzi
widok sali obrad w kierunku stołu prezydialnego i publiczności widzianej od tyu
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background