Notatka z trzeciego spotkania partnerstwa lokalnego w Pile

Loading
loading..

Notatka z trzeciego spotkania partnerstwa lokalnego w Pile

10 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MOPS i Akcji Humanitarnej.

Podczas spotkania podjęto następujące kwestie:

  • analizę zasobów i potrzeb partnerstwa w kontekście celów, które partnerstwo zamierza realizować w fazie pilotażu
  • omówione zostały działania prewencyjne, zapobiegające eksmisji osób i rodzin z mieszkań; Wobec nasilającej się tendencji eksmitowania osób i rodzin z mieszkań, ta kwestia wymaga szczególnej uwagi członków partnerstwa i podjęcia wszelkich możliwych działań zapobiegawczych.
  • omówiono dokumentację, którą partnerstwo jest zobowiązane przygotować w celu prawidłowego przeprowadzenia diagnozy lokalnej. Wyniki diagnozy pozwolą na lepsze poznanie problemów lokalnych i pomogą partnerstwu podjąć działania adekwatne do rzeczywistych potrzeb lokalnych.

Wiesława Cieślik, opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background