Konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy usługi organizacji wizyty studyjnej do Sztokholmu

Loading
loading..

Konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy usługi organizacji wizyty studyjnej do Sztokholmu

25 lipca, 2012
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na wyłonienie Wykonawcy usługi organizacji wizyty studyjnej do Sztokholmu w Szwecji, organizowanej w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: Opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background