Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne w Śremie

Loading
loading..

Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne w Śremie

17 stycznia, 2018
Redaktor
No Comments

Partnerstwa lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w Powiecie Śremskim – taki tytuł miała konferencja w Śremie w dniu 16 stycznia, w trakcie której obchodziliśmy 2-lecie działalności spółdzielni socjalnej Paumark, uhonorowaliśmy przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne, tj . Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie oraz Everest Development oraz umacnialiśmy ideę rozwoju partnerstw lokalnych w gminach powiatu śremskiego. Wszystko odbyło się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Otwarcia konferencji dokonał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Głos zabrał także Piotr Ruta Przewodniczący Rady Powiatu Śremskiego. W tematykę partnerstw lokalnych wprowadzili założyciele Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – Tomasz i Barbara Sadowscy. O zamówieniach społecznie odpowiedzialnych opowiedziała Lidia Węsierska-Chyc, a o związkach ekonomii społecznej i rewitalizacji – Magdalena Popłońska-Kowalska. Korzyści z budowania partnerstwa lokalnego w powiecie leszczyńskim na przykładzie Stowarzyszenia Pro-Aktiv przedstawił Zbigniew Zalesiński – Prezes Spółdzielni Socjalnej Kotwica z Dominic. WSS Paumark zaprezentowała ciekawy film o swojej działalności – zrealizowany przez lokalną telewizję Relaks. Aktualną sytuację spółdzielni omówił jej wiceprezes Dariusz Krause. Nowopowstałą spółdzielnię Warta zaprezentował jej prezes Arkadiusz Wieliński, który opowiedział także o planach utworzenia konsorcjum przedsiębiorstw społecznych w Śremie. Pierwszy rok działalności CIS-u w Śremie omówiła Karolina Ruszkowska z Fundacji na rzecz rewaloryzacji Miasta Śrem. Głos zabrał także prezes Fundacji Hieronim Bartkowiak, Karolina Ankudowicz – członek Zarządu i Robert Piątek ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Kierownik OPSu w Śremie – Maria Świdurska przekazała okolicznościowy prezent dla Paumarku, jakim jest ufundowana dla Spółdzielców kolacja w Restauracji Nova.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background