Jan Olsson: Moje “impresje” z wizyty w Sieci Barka w dniach 16 – 18 stycznia 2012 roku

Loading
loading..

Jan Olsson: Moje “impresje” z wizyty w Sieci Barka w dniach 16 – 18 stycznia 2012 roku

19 stycznia, 2012
AdminBarka
No Comments

BARKA jest niezwykła. BARKA rozwinęła sie w stosunkowo krótkim czasie, stając sie największą w Polsce siecią na rzecz społecznej i solidarnościowej gospodarki. BARKA udowodniła, że partnerstwo pomiędzy gospodarka społeczną (NGO) ’trzecim sektorem’, a władzami publicznymi jest rozstrzygającym czynnikiem w zwycięskim przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego – poprzez organizowanie działań społecznych i ekonomicznych.

Jan Olsson: Moje “impresje” z wizyty w Sieci Barka

BARKA rozwinęła partnerstwa na wszystkich poziomach – gminy/powiaty/regiony/rząd. Doświadczenia podobne do modelu BARKI istnieją w innych krajach europejskich. W BARCE szczególnie interesujący jest model organizacyjny, gdzie podejście oddolne połączone jest z silną centralną organizacją wspierającą.  Na “dole” znajdują się demokratycznie zarządzane wspólnoty samopomocowe i równoległe stowarzyszenia, w których uczestniczą też inni lokalni partnerzy.  Praca jest organizowana w centrach integracji społecznej i spółdzielniach socjalnych, natomiast osoby mieszkające we wspólnotach BARKI także pracują w innych lokalnych przedsiębiorstwach.

Fundacja BARKA pełni role centrum wsparcia, jak również rozwija nowe inicjatywy.  Przypomina to koncepcje  “franczyzy społecznej’, która jest rozwinięta w innych krajach. Model Barki jest rozszerzany w innych częściach Polski i mógłby być powielony w wielu kolejnych miejscach. Z pewnością Tomasz i Barbara Sadowscy odgrywają ważną role, ale nie byłoby BARKI w takim kształcie w jakim jest dzisiaj bez Tomka Flinika, Marka Kani, Ani Polańskiej,  Andrzeja Ratajczaka i wszystkich innych.

Metody i wartości tego modelu znajdujemy w innych europejskich inicjatywach. Przede wszystkim człowiek znajduje się w centrum wszystkich przedsięwzięć. Demokracja, solidarność i trzeźwość są kluczowymi aspektami. Poprzez “dawanie mocy” i delegowanie odpowiedzialności indywidualnym osobom, osoby te zwiększają swój potencjał jako czynnik sukcesu.

BARKA w swojej pracy odzwierciedla wymiar europejski i otrzymała wiele międzynarodowych nagród. Barka także uczestniczy i tworzy własne europejskie sieci.

Dlatego tez uważam, ze we wspólnym interesie BARKI i REVES jest włączenie BARKI do członkowstwa w Sieci REVES.

Jan Olsson
Przewodniczacy Sieci Miast i Regionow na rzecz Gospodarki Spolecznej (REVES)

Informacja związanaPrezydent Europejskiej Sieci Miast i Regionów odwiedza Sieć Barka

Krótka relacja fotograficzna z wizyty

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background