Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

29 grudnia, 2011
AdminBarka
No Comments

Miejsce spotkania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie.

Podczas spotkania zastanawiano się nad harmonogramem projektu, a także wstępnie nad potrzebą zatrudnienia specjalistów i przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów GSWB oraz osób kluczowych w PL.

Nowi uczestnicy spotkań PL –  przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciel  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wnieśli wiele nowych informacji dotyczących ich pracy w placówkach na co dzień, a także problemów i potrzeb w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Przeanalizowano już podjęte działania dotyczące zapobiegania bezdomności oraz funkcjonujący obecnie system wsparcia osób bezdomnych na terenie PL.

W spotkaniu udział wzięło 8 osób.

Katarzyna Bielerzewska, opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background