Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników

8 lipca, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników współpracujących z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorących udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 13/2013/GSWB z dnia 21.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:

  1. Pana Andrzeja Peca
  2. Pana Mirosława Maciejewskiego
  3. Pana Rafała Jaworskiego

komisja wybrała 2 oferty: Pana Mirosława Maciejewskiego oraz Pana Rafała Jaworskiego, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background