Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, zapytania nr 3/2013/GSW

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, zapytania nr 3/2013/GSW

3 marca, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Zapytanie ofertowe nr 3/2013/GSWB z dnia 14 lutego 2013r. W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background