Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

5 września, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

  1. część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej;
  2. część II: ekspert w grupie ds. zdrowia;

(zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSWB z dnia 21.08.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż w odpowiedzi na część I zapytania – na eksperta w grupie ds. pracy socjalnej, wpłynęła 1 oferta – Pani Wiesławy Cieślik i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Natomiast w odpowiedzi na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zdrowia, wpłynęła 1 oferta – Pani Katarzyny Bielerzewskiej-Halasz i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background