Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

14 czerwca, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

  • część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej;
  • część II: ekspert w grupie ds. zdrowia;

(zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSWB z dnia 27.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Informujemy, iż w odpowiedzi na część I zapytania – na eksperta w grupie ds. pracy socjalnej, wpłynęły 2 oferty:

  1. Pana Radomira Mińskiego
  2. Pana Bartosza Stanisławskiego

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana oferta Pana Bartosza Stanisławskiego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Natomiast w związku z tym, że na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zdrowia nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background