Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 02/2014/GSWB z dnia 03.02.2014 r.

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 02/2014/GSWB z dnia 03.02.2014 r.

18 lutego, 2014
AdminBarka
No Comments

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2014/GSWB z dnia 03.02.2014 r. na wyłonienie 6 ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń upowszechniających Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” wpłynęły następujące oferty:

  1. Część I zamówienia obejmująca przeprowadzenie 3 szkoleń w obszarze standardu partnerstwa lokalnego – wpłynęła 1 oferta Pana Rafała Jaworskiego i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.
  2. Część II zamówienia obejmująca przeprowadzenie 3 szkoleń w obszarze standardu pracy socjalnej – wpłynęła 1 oferta Pani Grażyny Truchanowicz i zgodnie z przyjętymi kryteriami została odrzucona ze względów formalnych.
  3. Część III zamówienia obejmująca przeprowadzenie 3 szkoleń w obszarze standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej  wpłynęła 1 oferta – Pana Pawła Ciołkowskiego i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.
  4. Część IV zamówienia obejmująca przeprowadzenie 3 szkoleń w obszarze standardu zdrowia wpłynęła 1 oferta Pani Grażyny Truchanowicz i zgodnie z przyjętymi kryteriami została odrzucona  ze względów formalnych.
  5. Część V zamówienia obejmująca przeprowadzenie 3 szkoleń w obszarze standardu zatrudnienia i edukacji – wpłynęły 2 oferty: Pani Grażyny Truchanowicz, która zgodnie z przyjętymi kryteriami została odrzucona ze względów formalnych oraz Pani Katarzyny Bielerzewskiej-Halasz, która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.
  6. Część VI zamówienia obejmująca przeprowadzenie 3 szkoleń w obszarze standardu streetworkingu – nie wpłynęła żadna oferta.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background