II edycja Konkursu „Społeczny StartUp”

Loading
loading..

II edycja Konkursu „Społeczny StartUp”

15 lipca, 2016
Redaktor
No Comments

Do 31 lipca trwa przyjmowanie wniosków do najnowszej edycji Konkursu Społecznego StarUpa, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation, we współpracy z Bankiem Pekao S.A. W jej wyniku pula innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych otrzymujących wsparcie rozwojowe zostanie powiększona do 15. Wszystkie one wejdą w skład budowanego dzięki programowi inkubatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Szczegóły na stronie www.spolecznystartup.pl .

W wyniku wsparcia, w pierwszej edycji konkursu, skorzystało Schronisko Zwierzakowo prowadzone przez Stowarzyszenie „Wielkopomoc” z Posadówka oraz Sp. Socjalna Wspólny Stół z Poznania. Nagrodzone organizacje, wraz ze wsparciem finansowym w wysokości ok. 20.000 zł, wzięły udział w kilku warsztatach organizowanych przez Ashokę w Warszawie, np. na temat zarządzania zespołem, prowadzenia marketingu, foundraisingu i in.

Każdy z piętnastu zwycięzców tegorocznej edycji, oprócz grantów rozwojowych, dostanie indywidualnego doradcę oraz zaawansowane wsparcie merytoryczne.

Ogłoszenie wyników konkursu 5 września.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background