Harmonogram

Loading
loading..

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01 sierpnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1

3 jednodniowe szkolenia na temat „Lokalny Indeks Oceny Współpracy jako narzędzie do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”

 

WRK Październik 2014
2 Konferencje upowszechniające Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 5 subregionach Wielkopolski Urząd Marszałkowski Listopad 2014
3 5 szkoleń jednodniowych na temat Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych Urząd Marszałkowski Listopad 2014
4 Szkolenie dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych BARKA Listopad-Grudzień 2014
5 Przeprowadzenie wstępnej i powdrożeniowej samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim WRK Październik 2014 – Czerwiec 2015
6 Doradztwo grupowe w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim (5-7 spotkań warsztatowych w każdej jst w grupach 10 osobowych; rezultatem spotkań będą Roczne Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.)

 

BARKA Październik 2014 – Czerwiec 2015
7 Organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych z 10 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego BARKA Kwiecień – Maj 2015
8 Doradztwo indywidualne w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 50 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego WRK Wrzesień 2014 – Czerwiec 2015
9 5 seminariów na temat integracji sektora organizacji pozarządowych (po jednym seminarium w każdym z 5 subregionów).

 

WRK Luty – Czerwiec 2015
10 Konferencja podsumowująca wdrożenie Modelu Urząd Marszałkowski Czerwiec 2015r.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background