Fundacja „Correctio Civitas”

Loading
loading..

Cele Fundacji

Fundacja „Correctio Civitas” działa w obszarze zagadnień społecznych. Cele statutowe to między innymi :

 • wspieranie różnorodnych form aktywności,
 • poszerzanie wiedzy służącej zdobywaniu przez obywateli umiejętności współistnienia i kształtowania demokratycznego społeczeństwa
 • branie odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy
 • wspieranie środowisk marginalizowanych społecznie i bezrobotnych
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w życiu społecznym i gospodarczym
 • wspieranie działań wspomagających rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność charytatywna.

Działalność Fundacji

Działalność Fundacji opiera się głównie na pracy społecznej. Z dotowanych projektów realizowaliśmy dwuletni program wspierania rozwoju Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu. Działalność ta była prowadzona w partnerstwie z organizacjami Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszeniem Etap, Stowarzyszeniem Szkoły Animacji Społecznej, Stowarzyszenia Wydawniczego (Gazeta Uliczna). ( Umowa partnerska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Działalność Fundacji bez dotacji to między innymi organizowanie spotkań edukacyjno – kulturalnych. Zaczęło się od 10 dniowego cyklu spotkań pod tytułem „Gdzie się podziało 10 milionów” ( w nawiązaniu do 10 milionowej ilości członków Solidarności w czasach tzw. „Karnawału Solidarności”. Zaprosiliśmy przedstawicieli duńskich związków zawodowych TIB, Inicjatywę Pracowniczą, Związek Zawodowy „Solidarność” Spotkania odbyły się w siedzibie Teatru Ósmego Dnia, w Fundacji Barka, na Rozbracie, w Zakładach Cegielskiego. Inne spotkania odbywały się w postaci : prelekcji, dyskusji oraz działań artystycznych – głównie muzycznych (nawet z tańcami…). Poruszano problemy związane z ekonomią społeczną ale także z rewitalizacją, gentryfikacją. Rozmowy i spotkania odbywały się między innymi w Klubokawiarni prowadzonej prze Spółdzielnie Socjalną na poznańskiej Śródce. Marzy się nam ruch obywatelski współpracujący na rzecz dobra wspólnego. Myślimy o wzmożeniu działalności samopomocowej oraz o powołaniu przedsiębiorstwa społecznego.

Kontakt

Fundacja „Correctio Civitas”
Osiedle Orła Białego 18 lok. 22
PL 61-251 Poznań

Dane organizacyjne

 • 0000332384  – Wypis z Krajowego Rejestru
 • 301146736
 • 7822477281
 • Statut organizacji
 • Konto bankowe: 75 1020 4027 0000 1002 0782 1160

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background