Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską

Loading
loading..

Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską

24 listopada, 2014
AdminBarka
No Comments

Fundacja Barka otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską. Organizacja została nagrodzona za pomoc osobom, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce oraz za popularyzację Ekonomii Społecznej na całym świecie. Jedno z najważniejszych wyróżnień za wyjątkową działalność na rzecz obywateli w UE Europejską Nagrodę Obywatelską otrzymała Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Uzasadnienie i nominację do tej nagrody przedstawiła posłanka do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Nagroda jest przyznawana przez PE co roku. Jest ona wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność lub działania obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej; może to obejmować działalność lub przedsięwzięcia podejmowane przez obywateli zaangażowanych przez dłuższy czas w ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną, przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego; codzienna działalność w konkretny sposób odzwierciedlającą wartości zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Europejska Nagroda Obywatelska

Europejska Nagroda Obywatelska

Nominację mogą zgłaszać posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, oprócz zasług samych pretendentów do nagrody, to od ich zabiegów i odpowiedniego przygotowania argumentów na rzecz danej nominacji w dużej mierze zależy czy uda się przekonać jury do danej kandydatury.

Fundacja Barka powstała w 1989 r. Dziś Barka stwarza warunki do rozwoju kilkuset tysiącom ludzi zmarginalizowanych społecznie na całym świecie, m.in. poprzez tworzenie i rozwijanie szkół przyuczenia zawodowego dla bezrobotnych, propagowanie przedsiębiorczości społecznej, tworzenie programów dostępnego budownictwa. Edukuje i przywraca do aktywności zawodowej m.in. podopiecznych w 14 dzielnicach Londynu. Rocznie do siedziby Fundacji przybywa kilkanaście delegacji obserwatorów z całego świata, którzy chcą w swoich krajach realizować programy aktywizacji społecznej Barki.

Działalność Fundacji była już wielokrotnie oceniana i doceniana przez różne środowiska , instytucje, media i rządy. Wśród nagród wymienić należy m.in.: World Habitat Award, Waszyngton 2009; I miejsce Fundacji „Barka” w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) w Pekinie pod patronatem Banku Światowego 2007 oraz II miejsce w Kairze 2003; Nagroda „Time Magazine 2003, European Heros; Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR 2001; Wyróżnienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności – wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999; Tytuł „Innowatora dla Dobra Ogółu” przyznany przez Międzynarodowe Stow. Innowatorów Społecznych „Ashoka”-USA, 1996.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background