Drugie spotkanie w Gminie Wieleń

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Wieleń

25 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Na wstępie prowadzący, Rafał Jaworski, wprowadził uczestników w tematykę projektu i spotkania, przypominając podstawowe informacje z pierwszego spotkania. W formie wykładowej przedstawiono zasady współpracy NGO – JST oraz pierwszą płaszczyznę z Modelu współpracy. 

W trakcie prezentacji odbywały się dyskusje zestawiające założenia modelu (pierwszej płaszczyzny) ze stanem faktycznym w Gminie Wieleń. Zaproponowano kilka ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań we współpracy na rok 2016, które mogłyby też funkcjonować w roku bieżącym.

Podczas całego spotkania obecna była Pani Burmistrz, jej zastępca, którzy podkreślali rolę i znaczenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy. Spotkaniu towarzyszyło szereg merytorycznych dyskusji i wymiany poglądów.

Ustalono, że w Gminie powinny odbywać się regularne spotkania organizacji pozarządowych z Panią Burmistrz lub/i przedstawicielami gminy. Zaplanowano utworzenie spójnej bazy danych organizacji pozarządowych. Wskazano też na konieczność włączania się organizacji w proces konsultowania Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów o charakterze strategicznym.

Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 8.04.2015 roku.
Na tym spotkanie zakończono

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background