Czwarte spotkanie w Powiecie Rawickim

Loading
loading..

Czwarte spotkanie w Powiecie Rawickim

6 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Na czwartym spotkaniu w Powiecie Rawickim kontynuowano pracę z uczestnikami w formie warsztatowej. W szczególności w głównej mierze przedmiotem spotkania były propozycje zapisów programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi w 2016  r.  z uwzględnieniem informacji dotyczących modelu współpracy,  o których mowa była na wcześniejszych spotkaniach. Ponieważ wśród uczestników pojawiły się głosy o tym. że w rzeczywistości w życie społeczności lokalnej angażuje się mało mieszkańców, zastanawiano się nad sposobami aktywizacji, począwszy od dzieci i młodzieży.

W szczególności dwie gminy Powiatu Rawickiego w ogóle nie nawiązały współpracę z przedstawicielami administracji powiatowej w obszarze działalności NGO.

Ustalenia:

Zapisem, który należy bez wątpienia umieścić w Programie Współpracy na rok 2016 jest promowanie i rozwój wszelkich form wolontariatu, w tym wolontariatu międzypokoleniowego w celu aktywizowania członków lokalnej społeczności. Ponadto należy podjąć działania w celu do nawiązania współpracy z wszystkimi gminami Powiatu Rawickiego, do czego przyczynić może się zaprojektowanie regularnych wyjazdowych (każde na teren innej gminy)  spotkań trzeciego sektora.

Zaproponowano także umieszczenie zapisu o aktualizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, położenie nacisku na promocje i patronaty zadań publicznych, imprez, festynów itp. Rozważano także podjęcie działań w celu zainicjowania partnerstwa powiatowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości organizacji.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background