Czwarte spotkanie w Gminie Kotlin

Loading
loading..

Czwarte spotkanie w Gminie Kotlin

18 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Na czwartym spotkaniu w Gminie Kotlin kontynuowano pracę z uczestnikami w formie warsztatowej. W szczególności w głównej mierze przedmiotem spotkania były propozycje zapisów programu współpracy Gminy Kotlin z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. z uwzględnieniem informacji dotyczących modelu współpracy, o których mowa była na wcześniejszych spotkaniach. Ponieważ wśród uczestników pojawiły się głosy o tym. że w rzeczywistości w życie społeczności lokalnej angażuje się mało mieszkańców, zastanawiano się nad sposobami aktywizacji, począwszy od dzieci i młodzieży.

Ustalenia:

Zapisem, który należy bez wątpienia umieścić w Programie Współpracy na rok 2016 jest promowanie i rozwój wszelkich form wolontariatu, w tym wolontariatu międzypokoleniowego w celu aktywizowania członków lokalnej społeczności. Ponieważ w sołectwach Gminy duży potencjał drzemie w Kołach Gospodyń Wiejskich, ważnym elementem współpracy jest wsparcie ich działań poprzez sformalizowanie i rejestrację stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto zaprojektowano powstanie Zespołu Polityki Społecznej, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji, szkól, GOPS, biblioteki, Domu Kultury, zespól dzielnicowych, grupy nieformalne koła gospodyń, kluby uczniowskie; grupy robocze problemowe. Zaproponowano także umieszczenie zapisu o aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background